Xóa xăm để quên đi quá khứ | xoahinhxam.vn

Thảo luận trong 'Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp' bắt đầu bởi binhpham1, 25/7/13.

Lượt xem: 381

 1. binhpham1

  binhpham1 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  28/5/13
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> M[FONT=&quot]ố[/FONT]t xăm mình đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ư[/FONT]u gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] bày t[FONT=&quot]ỏ[/FONT] tình c[FONT=&quot]ả[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đang tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành xu h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng trào l[FONT=&quot]ư[/FONT]u th[FONT=&quot]ị[/FONT]nh hành. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n xóa xăm đ[FONT=&quot]ể[/FONT] quên đi quá kh[FONT=&quot]ứ[/FONT] thì cũng không h[FONT=&quot]ề[/FONT] hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m

  >> Xóa hình xăm b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Laser
  >>Chi phi xoa hinh xam


  M[FONT=&quot]ố[/FONT]t xăm hình c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đôi
  Tình yêu thì có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] đã n[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra ý đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ghi m[FONT=&quot]ố[/FONT]i tình lên c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] mình, b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách đi xăm đôi.
  Theo anh Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n Chí Hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u, Ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m CLB Xăm ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i, xăm đôi không quá m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẻ[/FONT] trong gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] Hà thành, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng năm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, vào d[FONT=&quot]ị[/FONT]p l[FONT=&quot]ễ[/FONT] tình yêu, các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] cũng đã đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n CLB c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a anh và th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n xăm đôi. Hình xăm đôi mà các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i phong phú, tùy vào s[FONT=&quot]ở[/FONT] thích c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Tuy nhiên, đa s[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n xăm [FONT=&quot]ở[/FONT] tay, th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là c[FONT=&quot]ổ[/FONT] tay ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ngón đeo nh[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n. Hình xăm đôi th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng không l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, nho nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], d[FONT=&quot]ễ[/FONT] th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng. xăm nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a không quá… ch[FONT=&quot]ơ[/FONT]i b[FONT=&quot]ờ[/FONT]i. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u khá b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] là, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đi xăm đôi khá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u thì sau đó, cũng không ít đôi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi [bB]xóa hình xăm[/b] này, vì chia tay ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c vì m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lý do nào đó. “Quanh chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n xóa hình xăm tình yêu thì cũng có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]nh bi hài l[FONT=&quot]ắ[/FONT]m. Xăm xong có vài b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n xóa vì chia tay nhau r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, mà n[FONT=&quot]ế[/FONT]u không xóa thì l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT]a, ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c xăm Dũng – Hà, thì gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] thêm thành Dũng – Hà Đông…” – anh Hi[FONT=&quot]ế[/FONT]u chia s[FONT=&quot]ẻ[/FONT]. Tuy nhiên, dù xóa hay s[FONT=&quot]ử[/FONT]a thì m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i mùa yêu th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ề[/FONT], hình xăm đôi [FONT=&quot]ở[/FONT] ngón tay áp út hay c[FONT=&quot]ổ[/FONT] tay… v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu nhau, mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n l[FONT=&quot]ư[/FONT]u l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nhân tình yêu c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách sâu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c.

  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y xăm đ[FONT=&quot]ể[/FONT] quên đi quá kh[FONT=&quot]ứ[/FONT]
  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày mùa đông, tóc H. xõa xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nên r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ít ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t sau gáy H. có xăm hình trái tim nhét vào bao th[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y ý nghĩa. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n hè, H. bu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c cao tóc, nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tò mò v[FONT=&quot]ề[/FONT] hình xăm [FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Không ít ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đã h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i H. t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i xăm hình là l[FONT=&quot]ạ[/FONT] mà cũng hay hay. H. không tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ờ[/FONT]i mà ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] l[FONT=&quot]ả[/FONT]ng sang chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n khác. Khi đã thân, H. k[FONT=&quot]ể[/FONT] cho tôi nghe v[FONT=&quot]ề[/FONT] chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tình yêu lãng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cô và ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu. Ngày [FONT=&quot]ấ[/FONT]y, H và ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu quen nhau qua g[FONT=&quot]ử[/FONT]i th[FONT=&quot]ư[/FONT] làm quen. D[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i lá th[FONT=&quot]ư[/FONT] trao đi là 2 trái tim l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i rung lên t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ị[/FONT]p. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] là H. yêu. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu H. mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ghi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u [FONT=&quot]ấ[/FONT]n k[FONT=&quot]ỷ[/FONT] ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]m m[FONT=&quot]ố[/FONT]i tình này nên mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n cùng cô xăm đ[FONT=&quot]ể[/FONT] 2 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] mãi m[FONT=&quot]ố[/FONT]i tình này. H. đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng ý. Và hình xăm đó th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tình yêu c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a 2 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau qua phong th[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y ý nghĩa. Tuy nhiên, m[FONT=&quot]ố[/FONT]i tình ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] kéo dài đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c 2 năm. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu cô vào Nam công tác, cô không mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] gia đình, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bè [FONT=&quot]ở[/FONT] Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nên n[FONT=&quot]ấ[/FONT]n ná [FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đô. R[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i yêu cô không đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đã có ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác. Lòng cô d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nguôi ngoai nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y hình xăm, có ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i g[FONT=&quot]ợ[/FONT]i cho cô nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i [FONT=&quot]ấ[/FONT]y. Cô quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đi xóa b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] hình xăm.

  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Kangnam
  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]: 39 Quang Trung – Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m – Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
  Tel: 04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
  Website: http://thammyvien.org

  Bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n: http://xoahinhxam.vn/cach-xoa-hinh-xam-khong-de-lai-seo.html (B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào copy bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ghi rõ ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhé.)
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
Similar Threads: Xóa xăm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp Xóa hình xăm bằng Laser Toning hiệu quả cho da nhẵn mịn 27/2/17
Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp Nên xóa hình xăm ở nơi nào là tốt nhất? 28/12/16
Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp Những cách để xóa hình xăm cho mình 28/10/16
Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp Bất ngờ với công nghệ xóa xăm siêu vi điểm Laser New Toning tại Bảo Xuân 3/6/16
Nước Hoa - Mỹ Phẩm - Làm Đẹp Xóa xăm an toàn đơn giản rất hiệu quả từ lô hội 14/4/16