1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Trường hợp nào cần phải nhổ răng vĩnh viễn?

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 13/1/14.

Lượt xem: 147

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ngày nay, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iti[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nghànhnha khoa, các răngb[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] và ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ingày càng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u thay vìph[FONT=&quot]ả[/FONT]inh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng đi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây.

  Tuy nhiên, n[FONT=&quot]ế[/FONT]urăng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vào nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]psau đây các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhph[FONT=&quot]ả[/FONT]inh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đi.

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu răng đã quá tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, không th[FONT=&quot]ể[/FONT]hànrăng hayđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]yđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a

  B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnha chu tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng: trong tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p này răng b[FONT=&quot]ị[/FONT]lung lay đáng k[FONT=&quot]ể[/FONT] do x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]xung quanh răng đã không còn v[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, răng đó không th[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng sauđótr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] là cách đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n và hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]uqu[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  Răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]cl[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch: Ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tlà răng nanh hàm trên và răng khôn. Trong tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p răng khôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch làm h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ngrăng 7 phía tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c,đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y nhóm răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a xoay tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]c chen chúc l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau… thình[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng là cách duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ngăn ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tình hu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]ncó th[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra.

  N[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng: căn c[FONT=&quot]ứ[/FONT]vào quá trình phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]ns[FONT=&quot]ọ[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc x[FONT=&quot]ươ[/FONT]nghàm.Đôi khi nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngkho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]tcho đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]n[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]tk[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  Răng b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng: trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]pgãy răng, gãy chân răng, không th[FONT=&quot]ể[/FONT]ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp hàn răng hayph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình làm ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng

  Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ung[FONT=&quot]ườ[/FONT]ikhinh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t lo s[FONT=&quot]ợ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT]nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng và đau, đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]inha khoa TrangDung b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n hoàn toàn yêntâm, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i chúng tôi s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c tê t[FONT=&quot]ố[/FONT]tnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t (Thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c tê Lidocain đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ut[FONT=&quot]ừ[/FONT] Pháp), d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] chonh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c vô trùng tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i tránh lây nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]mcùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bàn tay khéo léoc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nên vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ổ[/FONT]răng không h[FONT=&quot]ề[/FONT] gây đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n.
  Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]ckhi nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng, phòng khám s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]pphim đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có cái nhìn chínhxác nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t vùng d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i chân răng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT]tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đáng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: (04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1