Toàn Quốc Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 mới nhất hiện nay

Thảo luận trong 'Sách - Học Hành - Tuyển Dụng' bắt đầu bởi tranquang1984, 17/4/15.

Lượt xem: 133

 1. tranquang1984

  tranquang1984 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  24/11/14
  Bài viết:
  122
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 mới nhất hiện nay
  Cuốn sách dùng để tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 có tên gọi đầy đủ là “CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK THAY ĐỔI HS 8 SỐ QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Song ngữ Việt – Anh)

  [​IMG]

  Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2015

  Giá bán: 800.000 đồng/bộ 2 cuốn

  Sách Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 gồm những nội dung chính sau:

  PHẦN I: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK.
  1.Công ước HS
  2. Danh mục HS
  3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; chú giải chi tiết hs
  PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU VIỆT NAM
  PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).
  PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

  Đây là cơ sở để: Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;. Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

  để biểu được mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu năm 2015 thì quý vị nên mua cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhé!

  Trân trọng giới thiệu cuốn sách Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 tới bạn đọc

  Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

  Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung mới nhất theo CDDKT doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo QĐ 48 của bộ tài chính và thông tơ 138
  Mục lục cuốn sách hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồm
  [​IMG]
  - Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhổ và vừa
  - Quy định chung (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính)
  CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
  1. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của kê’ toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2. Nguyên tắc kế toán
  3. Vận dụng các Chuẩn mực kế toán
  II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
  1. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế toán
  2. Kỹ thuật sửa chữa sổ kế toán
  III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  1. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
  2. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
  3. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán
  4. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
  IV. Tổ chức công tác kế toán
  1. Lựa chọn hình thức hạch toán
  2. Các hình thức kế toán
  3. Tổ chức bộ máy kế toán
  4. Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

  V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
  I. Kế toán tiền mặt
  1. Kế toán chi tiết tiền mặt
  2. Kế toán tổng hợp tiền mặt Ví dụ kế toán tién mặt

  II. Kế toán tiền gửi ngân hàng
  1. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
  2. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng
  Ví dụ kế toán tiền gử ngân hàng
  CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
  I. Khái niệm, đặc điếm tài sản cố định

  1. Khái niệm tài sản cố định
  2. Đặc điểm tài sản cố định
  II. Phân loại và xác dịnh nguyên giá tài sản cố định
  1. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
  2. Xác định nguyên giá tài sản cố định
  III. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định
  1. Tài khoản sử dụng
  2. Phương pháp hạch toán kế toán
  3. Các trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  IV. Kê toán thuê tài sản cô định là thuê hoạt động
  1. Kế toán ở doanh nghiệp đi thuê
  2. Kế toán ỏ doanh nghiệp cho thuê
  V. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Vi. Kế toán khấu hao tài sản cô định
  1. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán kế toán
  Ví dụ kê toán tăng, giảm và khâu hao tài sản cố định
  VII. Kê toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
  1. Kế toán sửa chữa nhỏ tài sản cố định
  2. Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định
  Ví dụ kế toán sửa chữa tài sán cô định
  hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung năm 2014 còn có các chương sau
  CHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

  I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  1. Khái niệm vật liệu, công cụ, dụng cụ
  2. Phân loại vật liệu, công cụ, dụng cụ
  3. Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
  4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
  III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  1. Tài khoản sử dụng
  2. Phương pháp hạch toán kế toán
  Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  1. Tài khoản sử dụng
  2. Phương pháp hạch toán kế toán
  Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  1. Một số quy định về dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán kế toán biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015

  CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  1. Tài khoản sử dụng
  2. Phương pháp hạch toán kê’ toán
  3. Các trường hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
  Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương………………  Từ khóa tìm kiếm trên google:
  • ma hs 2015
  • tra cuu ma so hang nhap khau
  • mã hàng hóa nhập khẩu
  • tra cuu ma hang hoa san pham
  • mã hàng hóa xuất nhập khẩu
  • ma hs xuat nhap khau2015
  • tra cuc ma hs nam 2015
  • tra cuu ma hang nhap khau
  • tra cuu ma HS nam 2015
  NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
  Đặt mua sách liên hệ:
  - tại Hà Nội: 0937 82 81 86 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Sài Gòn: 0924 914 918 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
  - tại Các tỉnh khác: 0964 988 945 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
  nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
  (MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)
Similar Threads: cứu hàng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Sách - Học Hành - Tuyển Dụng Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 mới nhất hiện nay đầy đủ các chú giải mã hàng 27/1/15
Sách - Học Hành - Tuyển Dụng HỒI SỨC CẤP CỨU TIẾP CẬN THEO CÁC PHÁC ĐỒ 26/12/14
Sách - Học Hành - Tuyển Dụng bình chọn đánh đề online! ghilode.com đánh đề online bảo mật hàng đầu tại việt nam 25/7/17
Sách - Học Hành - Tuyển Dụng Cung cấp Bộ đếm KORI LB-40 chính hãng 25/7/17
Sách - Học Hành - Tuyển Dụng Khóa học tiếng Nga du học thông báo lịch khai giảng tháng 3-2017 15/3/17