Tổng hợp Firmware• RedSn0w• Sn0wBreeze•iTunes cho iphone

Thảo luận trong 'Ứng Dụng Iphone' bắt đầu bởi Admin, 4/11/12.

Lượt xem: 1,261

 1. Admin

  Admin Ban quản trị diễn đàn

  Tham gia:
  19/3/11
  Bài viết:
  4,311
  Được thích:
  749
  Tín dụng:
  15,420
  Nơi ở:
  Hà Nội

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]IOS 5[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]iPad 3 (wifi):5.1.15.1
  iPad 3 (3G): 5.1.15.1
  iPad 3 (4G): 5.1.15.1
  iPad 2:5.1.15.15.0.15.0
  iPad 2 (GSM):5.1.15.15.0.15.0
  iPad 2 (CDMA): 5.1.15.15.0.1iOS 5.0
  iPad 1:5.1.15.15.0.1iOS 5.0
  iPhone 4S:5.1.15.15.0.1 (build 9A406)5.0.15.0
  iPhone 4 (GSM):5.1.15.15.0.15.0
  iPhone 4 (CDMA):5.1.15.15.0.15.0
  iPhone 3GS: 5.1.15.15.0.1 5.0
  iPod touch 4G:5.1.15.15.0.1 5.0
  iPod touch 3G:5.1.15.15.0.15.0
  Apple TV 2G: 4.4.44.4.34.4.24.4.14.4[/FONT]

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]IOS 4[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]iPad 2: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.1
  iPad 2 (GSM): 4.3.54.3.44.3.3
  iPad 2 (CDMA): 4.3.54.3.4 4.3.3
  iPad 1: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.13.2.23.2.1
  iPhone 4 (GSM): 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.24.0.14
  iPhone 4 (CDMA): 4.3.54.2.94.2.84.2.7
  iPhone 3GS: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.24.0.143.1.33.1.23.13.0.13.0
  iPhone 3G: 4.2.14.14.0.24.0.143.1.33.1.23.13.0.13.02.2.12.22.12.0.22.0.1
  iPhone 2G: 3.1.33.1.23.13.0.13.02.2.12.22.12.0.22.0.1
  iPod Touch 4G: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.1
  iPod Touch 3G: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.243.1.3[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]3.1.1
  iPod Touch 2G: 4.2.14.14.0.24 [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]3.1.12.2.1
  iPod Touch: 3.1.12.2.1
  Apple TV 2G: iOS 4.4.44.4.3 • 4.4.1 • 4.44.34.2.24.4

  Lưu ý : tất cả các FirmWave trên đều là gốc[/FONT]


  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Để tải Fw các bạn nhấn vào link trên sẽ hiện ra 1 bảng thông báo download
  nhấn Save sau đó thêm
  .ipsw vào sau tên file để tránh tình trạng file tải về là ( .rar) chứ ko phải .(ipsw)  [​IMG]  [-WEBKIT-AUTO]RedSn0w[/-WEBKIT-AUTO]
  [/FONT]​
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.11b1:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b8:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b7:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b6:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b5c:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b5:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10b4:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSnow 0.9.10b3:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10 b2:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.10 b1:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b9:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b8:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b7:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b6:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b5:[/FONT]Mac
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b4:[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b3:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b2:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.9 b1:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b7:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b6:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Windows[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b5:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b4:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b3:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b2:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.8 b1:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc16:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc15:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc14:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc13:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc12:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc11:[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Mac[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.6rc9:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]RedSn0w 0.9.4:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]•[/FONT]Windows

  Hướng dẫn tự build FW custom 5.0.1 Untethered bằng Redsn0w 0.9.10b3
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]<< Click để xem hướng dẫn sử dụng[/FONT]


  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Absinthe[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Absinthe v0.4:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]-[/FONT]Windows[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]-[/FONT]Linux
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Absinthe v0.3:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]-[/FONT]Windows[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]-[/FONT]Linux
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Absinthe v0.2:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Windows  Sn0wBreeze
  Sn0wBreeze 2.9.3
  Sn0wBreeze 2.9.1
  Sn0wBreeze 2.9
  Sn0wBreeze 2.8 b11
  Sn0wBreeze 2.8b10
  Sn0wBreeze 2.8b9
  Sn0wBreeze 2.8b8
  Sn0wBreeze 2.8b7
  Sn0wBreeze 2.8b6
  Sn0wBreeze 2.8b5
  Sn0wBreeze 2.8b4


  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Hướng dẫn Cách dùng Sn0wbreeze 2.9 tạo custom 5.0.1[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]

  Download sn0wbreeze 2.9 ở trên sau đó mở chương trình lên:
  [​IMG]


  Chọn FW cần build đã có sẳn trên máy tính hoặc có thể Download bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới"
  [​IMG]


  Nhấn vào mũi tên mà xanh như để tiếp tục:  [​IMG]


  Chọn tiếp vào Expert Mode:  [​IMG]


  Ở bước này các bạn có thể tùy chỉnh chế độ build theo ý mình như :có thể chọn No Active hoặc Hacactive,Add thêm Source,File Deb,Add sẳn iPad Baseband cho 3G-3GS,bạn có thể tăng hoặc giảm root memory cho phone của bạn...bằng cách click vào từng mục như trong hình:  [​IMG]


  Sau khi đã điều chỉnh theo ý mình bạn Click vào Build IPSW rồi chọn vào mũi tên màu xanh để chương trình làm việc:
  [​IMG]


  Quá trình Build diển ra bạn cũng có thể vừa Build vừa chơi game PacMan tùy tâm trạng:  [​IMG]

  Cho tới lúc báo DONE có nghĩa là đã Build thành công:
  [​IMG]

  Bạn đưa máy về DFU để khôi phục bằng FW vừa Build nằm ngay trên Desktop :  [​IMG]

  Bạn cũng có thể dùng iReb R5 hoặc Redsn0w hổ trợ đưa về DFU sau đó mở iTunes lên Restore.Chúc các bạn thành công.
  [/FONT]

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]LimeRa1n
  [/FONT]

  LimeRa1n for Windows
  LimeRa1n for Mac

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]GreenPois0n[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]GreenPois0n RC6.1:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]GreenPois0n RC6:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]GreenPois0n RC5 b4:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Windows
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]GreenPois0n RC5:[/FONT]Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Windows

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Spirit[/FONT]
  Spirit for Windows[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Mirror

  Spirit for Mac[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]–[/FONT]Mirror

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]iFaith:
  [/FONT]
  1.4.1 Windows
  1.4 Windows

  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]iTunes:[/FONT]iTunes 10-9-8


  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
  Hướng dẫn tải iTunes :
  các bạn nhấp vào link trên sẽ hiện ra 1 trang web kết nối
  - chon Vesion cần tải
  -Nhấn vào Download phía trên

  [​IMG]


  -Kéo xuống phía dưới để chọn 64bit hay 32bit cho PC
  [​IMG]

  [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Trong quá trình Download nếu có link die vui lòng comment thông báo để mình fix.thanks[/FONT]
Similar Threads: Tổng hợp
Diễn đàn Tiêu đề Date
Ứng Dụng Iphone [Tổng hợp] Các app đã cài an toàn trên iPhone5 FW 6.1 3/7/13
Ứng Dụng Iphone [Tổng hợp] Các CYDIA tương thích với iOS 6.0.0 > 6.1.2 (cập nhật 15-3-2013) 3/7/13
Ứng Dụng Iphone [Tổng hợp] Cách Làm Theme Cho Iphone 2/7/13
Ứng Dụng Iphone [Tổng hợp] Cách cài theme cho iphone 2/7/13
Ứng Dụng Iphone Tổng hợp các bí quyết hay cho người dùng iPhone 16/6/13