Toàn Quốc Tiếng Trung bắc ninh

Thảo luận trong 'Học Hành' bắt đầu bởi kimanhbn, 9/2/14.

Lượt xem: 179

 1. kimanhbn

  kimanhbn Thành Viên Mới

  Tham gia:
  17/6/13
  Bài viết:
  318
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  BẮC NINH
  H[FONT=&quot]Ọ[/FONT]C TI[FONT=&quot]Ế[/FONT]NG TRUNG GIAO TI[FONT=&quot]Ế[/FONT]P

  T[FONT=&quot]Ạ[/FONT]INGO[FONT=&quot]Ạ[/FONT]I NG[FONT=&quot]Ữ[/FONT] QU[FONT=&quot]Ố[/FONT]C T[FONT=&quot]Ế[/FONT] NEWSTAR

  Trung tâm ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT] Newstar

  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] : 116 Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Gia Thi[FONT=&quot]ề[/FONT]u – Su[FONT=&quot]ố[/FONT]i Hoa – B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c Ninh

  Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i : 0241.387.4323 – 0214.387.4324

  Chúng tôi có h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 5 năm kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đào t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung cho m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ngũ giáo viên giàu kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m trong gi[FONT=&quot]ả[/FONT]ng d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y, t[FONT=&quot]ậ[/FONT]n t[FONT=&quot]ụ[/FONT]y v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c viên.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đáp [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] giúp các h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c viên có c[FONT=&quot]ơ[/FONT] h[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nâng cao kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng giao ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, chúng tôi liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n sinh các l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung cho các h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c viên có th[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n khóa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho mình:

  L[FONT=&quot]ớ[/FONT]p h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c

  Trình đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian

  Ngày h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c

  Ngày KG  H[FONT=&quot]ọ[/FONT]c phí

  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung

  S[FONT=&quot]ơ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p

  19:30-21:30

  Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 3,5,7

  15/2/2014

  1250.000

  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung

  S[FONT=&quot]ơ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p

  17:30-19:30

  Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 2,4,6

  13/2/2014

  1250.000

  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung

  Trung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p

  19:30-21:30

  Th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 2,4,6

  18/2/2014

  1350.000

  Chúng tôi cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nâng cao kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Trung 1 cách nhanh và hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t , d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n con đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thành công nhanh nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n hài lòng khi tham gia b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kỳ khóa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nào t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trung tâm.

  Ngoài ra chúng tôi còn cónh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i l[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i, đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng:

  Ahi gaingr các l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p Anh , Trung , Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t , Hàn

  nh văn thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u nhi 6 – 11 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i

  Anh văn thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u niên 11- 16 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i

  Anh văn doanh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p

  Anh văn giao ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng quát

  Ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] pháp ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Anh

  Luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thi TOIEC,TOEFL, IELTS,

  T[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n du h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c

  D[FONT=&quot]ị[/FONT]ch thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, công ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng giá r[FONT=&quot]ẻ[/FONT] cho m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i

  M[FONT=&quot]ọ[/FONT]i thông tin chi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t,th[FONT=&quot]ắ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c xin vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n mi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n phí:

  Trung tâm ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ữ[/FONT] qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT] Newstar

  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] : 116 Nguy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n Gia Thi[FONT=&quot]ề[/FONT]u – Su[FONT=&quot]ố[/FONT]i Hoa – B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c Ninh

  Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i : 0241.387.4323 – 0241.387.4324

  Email :newstar.sale.vn@gmail.com

  NEWSTAR – K[FONT=&quot]Ế[/FONT]T N[FONT=&quot]Ố[/FONT]I NH[FONT=&quot]Ữ[/FONT]NG THÀNH CÔNG