Tẩy trắng răng nhanh ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 11/12/13.

Lượt xem: 157

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nhanh b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đèn Plasma
  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nhanh b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đèn Plasma ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]kéo dài trong 30 phút và hoàn toàn không làm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ns[FONT=&quot]ợ[/FONT] hãi b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì không có s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngthao tác nh[FONT=&quot]ư[/FONT]: kim chích,không khoan, không dùng kìm...
  [​IMG]
  hình ảnh minh họa
  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT]t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] duy trì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cnhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u năm. Tuy nhiên, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này cũng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c vào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cb[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c, s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngth[FONT=&quot]ứ[/FONT]c u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng có axít ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mcó màu (nh[FONT=&quot]ư[/FONT] r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u vang đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT], thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lá hay cà phê…) hay không.

  [​IMG]

  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ytr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răngnhanh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Nha khoa Trang Dung

  B[FONT=&quot]ộ[/FONT] s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mt[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng Beyond nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u t[FONT=&quot]ừ[/FONT]M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  Đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]utiên Nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ớ[/FONT]pch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] lên n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u,sau đó đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng peroxide n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] cao lên m[FONT=&quot]ặ[/FONT]trăng.

  Thu[FONT=&quot]ố[/FONT]ct[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t hóa b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách chi[FONT=&quot]ế[/FONT]ucác lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n năng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c g[FONT=&quot]ọ[/FONT]ilà đèn t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng.

  Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay trên th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i có các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i năng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đènt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng sau: HALOGEN; PLASMA ;LASER-LED; LASER

  Trong qui trìnht[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngđèn Plasma, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT]b[FONT=&quot]ở[/FONT]i c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t kính màu ngăn ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]aánh sáng lan truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n. Vùngn[FONT=&quot]ướ[/FONT]u quanh c[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c che ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]nb[FONT=&quot]ở[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p Blockout tránh s[FONT=&quot]ự[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc tr[FONT=&quot]ự[/FONT]cti[FONT=&quot]ế[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y.Niêm m[FONT=&quot]ạ[/FONT]c n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] môi má đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cb[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] b[FONT=&quot]ở[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tlo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gel c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hãng GC có mùi th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m trái cây d[FONT=&quot]ễ[/FONT] ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u giúp cho niêm m[FONT=&quot]ạ[/FONT]cn[FONT=&quot]ướ[/FONT]u răng không b[FONT=&quot]ị[/FONT] khô trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t qui trình t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.

  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNhakhoa Trang Dung s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]ct[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng Beyond (Thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ut[FONT=&quot]ừ[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]) nên không ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t hay gây tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] trong quá trình đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT].

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian và chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nhanh

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nhanh ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng30 phút

  Chi phí cho cat[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nhanh [FONT=&quot]ở[/FONT]Nha khoa Trang Dung kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 2.000.000 VNĐ

  Trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igiant[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]i kiêng các ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t màu nh[FONT=&quot]ư[/FONT] trà, cà phê, cà ri... t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là nên đánh răng ngay sau khi ăn, v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngv[FONT=&quot]ừ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] sâu răng

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:
  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784
  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Tẩy trắng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Trò chuyện linh tinh Chia sẻ cách làm sạch đồng hồ đeo tay thời trang 18/3/17
Trò chuyện linh tinh cách làm trắng da tay nhanh 6/3/17
Trò chuyện linh tinh cách trang điểm kiểu tây trẻ trung, trang điểm dễ thương nhất 10/2/17
Trò chuyện linh tinh make up theo phong cách tây xu hướng trang điểm đẹp 2017 17/1/17
Trò chuyện linh tinh Đồng hồ đeo tay Michael Kors thời trang dành cho nữ giới 16/1/17