Toàn Quốc sách cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 giao hàng tận nơi

Thảo luận trong 'Sách - Học Hành - Tuyển Dụng' bắt đầu bởi thanhha01, 26/9/14.

Lượt xem: 119

 1. thanhha01

  thanhha01 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  6/6/14
  Bài viết:
  101
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Giới tính:
  Nam
  cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 – nhà xuất bản tài chính
  Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành những văn bản về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước như: Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;…
  Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
  CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2014
  [​IMG]

  giá bìa : 335,000đ


  Nội dung cuốn sách cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 gồm có các phần sau:
  Phần thứ nhất. Luật đấu thầu năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014);
  Phần thứ hai. Những quy định mới nhất về quản lý, xử lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;
  Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014;
  Phần thứ tư. Xử lý các tình huống đấu thầu, mua sắm tài sản công;
  Phần thứ năm. Các tình huống về đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước;
  Phần thứ sáu. Xử lý tình huống bán đấu giá tài sản nhà nước;
  Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

  cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014


  Phần thứ tám. Quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản nhà nước;
  Phần thứ chín. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;
  cuốn cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 sẽ là tài liệu rất quan trong trong cán đưn vị sử dụng ngân sách nhà nước
  CHÚNG TÔI XIN TRÍCH 1 ĐOẠN THÔNG TƯ SỐ Số: 198/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

  Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

  Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

  Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp
  cuốn sách ách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp bao gồm các mẫu hợp đồng về mua bán hàng hóa, hợp đòng ngoại thương, hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển giao công nghệ, mẫu hợp đồng tín dụng, hợp đồng đấu thầu. hđ bất động sản..
  [​IMG]


  Giá bìa : 350,000đ


  Mục lục cuốn sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp
  PHẦN THỨ NHẤT. MAU HỘP ĐỒNG VỀ TÀI TRợ, BẢO TRợ, BÂN QUYỀN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM
  1. MẪU HỢP ĐỒNG BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
  2. MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ, HỘ TRỢ CHO GIẢI THƯỞNG
  3. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN
  4. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỰNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
  5. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN
  6. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỰNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH
  7. MẨU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QƯYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

  sách tuyển chọn các mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp


  8. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN
  9. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ
  10. MẨU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
  11. MẨU HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN VỀ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN DỰ ÁN
  PHẦN THỨ HAI. MẪU HỘP ĐỔNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC – HỘP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
  A. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
  1. MẨU HỢP ĐỒNG MƯA BÁN
  2. MẪU HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN
  3. MẨU HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MƯA BẤN
  4. MẪU HỢP ĐỔNG ĐẶT CỌC
  5. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
  6. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
  7. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
  8. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
  9. MẨU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỎNG MƯA BÁN
  10. MẪU HỘP ĐỒNG ĐạI LÝ BÁN HÀNG
  11. MÀU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
  12. MẨU HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
  B. HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU.
  1. MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
  2. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)
  3. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)
  4. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG ANH)
  5. MẨU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU MUA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TIẾNG VIỆT)
  6. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG ANH)
  7. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU GIẤY IN BÁO (TIẾNG VIỆT)
  8. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG ANH)
  9. MẪU HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG VIỆT)
  10. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)
  11. MẨU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)
  12. MẨU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG ANH)
  13. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG VIỆT)
  14. MẨU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
  15. MẨU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT)
  16. MẨU HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIÊNG ANH)  Liên Hệ: ms Thu:0935 983 988giao hàng miễn phí trên toàn quốc
  (Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
  web : nhasachtaichinh.net