1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Răng ê buốt - Nỗi lo của các bà mẹ sau sinh

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 27/2/14.

Lượt xem: 110

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ngay sau sinh, s[FONT=&quot]ả[/FONT]nph[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ủ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]pđ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT]th[FONT=&quot]ể[/FONT], giúp h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ứ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e nhanh chóng. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngthay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t,tâm lý sau sinh l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i,nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi ăn...

  Êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngr[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n, th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngx[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] sau sinh. Nguyên nhân th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là do ngà răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT], ti[FONT=&quot]ế[/FONT]pxúc tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u acid, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cdo b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nha chu. C[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nr[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t sau vài phút, c[FONT=&quot]ứ[/FONT]t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gây ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngnghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. Khi khôngăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn nóng, các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đành ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ăn ngu[FONT=&quot]ộ[/FONT]iu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ngu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t. Và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cho các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], vì th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn còn nóng luôn ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]yđ[FONT=&quot]ủ[/FONT] dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  Có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] dùng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ucách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c,v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a khôngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ngng[FONT=&quot]ụ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ly s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nóng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m đi ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào, hay c[FONT=&quot]ố[/FONT]tìm cách nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] răng không ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]m vào th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngcu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng cũng đâu vàođó. Cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng, h[FONT=&quot]ọ[/FONT] không nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT]mgiác ngon mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng mà còn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ăn, [FONT=&quot]ả[/FONT]nhh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tâm tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng, không khí c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a c[FONT=&quot]ả[/FONT] gia đình, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] lý hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngnày thì vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên mà các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nên làm là phòngkhám nha khoa uytín đ[FONT=&quot]ể[/FONT]nha sĩ khám tìm ranguyên nhân gây th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] là do tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn, do đánh răng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh haydo b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh viêm nha chu. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i nguyên nhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]có cách ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] khác nhau.

  Cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iđó, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m l[FONT=&quot]ấ[/FONT]yl[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngcách:

  - Dùng bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]ilông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, thay bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i 3 tháng /l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, nên ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i răng nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng không dùng l[FONT=&quot]ự[/FONT]c.

  - Dùng kem ch[FONT=&quot]ả[/FONT]irăng có floure cho răng nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]yc[FONT=&quot]ả[/FONT]m.

  - Đeo máng nhai đ[FONT=&quot]ể[/FONT]h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT] mòn răng, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]nrăng.

  - Hàn mòn c[FONT=&quot]ổ[/FONT]răng .

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nthêm quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn/

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Răng buốt
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 23/3/16
Mua Bán Tổng Hợp hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 22/3/16
Mua Bán Tổng Hợp cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 21/3/16
Mua Bán Tổng Hợp cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 19/3/16
Mua Bán Tổng Hợp 6 cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 18/3/16