Toàn Quốc Răng ê buốt - Nỗi lo của các bà mẹ sau sinh

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 27/2/14.

Lượt xem: 117

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ngay sau sinh, s[FONT=&quot]ả[/FONT]nph[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ủ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]pđ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT]th[FONT=&quot]ể[/FONT], giúp h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ứ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e nhanh chóng. Th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngthay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t,tâm lý sau sinh l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i,nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i khi ăn...

  Êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngr[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n, th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngx[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] sau sinh. Nguyên nhân th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là do ngà răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT], ti[FONT=&quot]ế[/FONT]pxúc tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u acid, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cdo b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nha chu. C[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng c[FONT=&quot]ứ[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nr[FONT=&quot]ồ[/FONT]i bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t sau vài phút, c[FONT=&quot]ứ[/FONT]t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gây ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngnghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. Khi khôngăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn nóng, các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đành ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ăn ngu[FONT=&quot]ộ[/FONT]iu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ngu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t. Và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng cho các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT], vì th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn còn nóng luôn ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]yđ[FONT=&quot]ủ[/FONT] dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  Có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] dùng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ucách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c,v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a khôngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ngng[FONT=&quot]ụ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] ly s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a nóng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m đi ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nào, hay c[FONT=&quot]ố[/FONT]tìm cách nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] răng không ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]m vào th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn th[FONT=&quot]ế[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngcu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng cũng đâu vàođó. Cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng, h[FONT=&quot]ọ[/FONT] không nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT]mgiác ngon mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng mà còn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ăn, [FONT=&quot]ả[/FONT]nhh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tâm tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng, không khí c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a c[FONT=&quot]ả[/FONT] gia đình, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ử[/FONT] lý hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngnày thì vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên mà các bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nên làm là phòngkhám nha khoa uytín đ[FONT=&quot]ể[/FONT]nha sĩ khám tìm ranguyên nhân gây th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] là do tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn, do đánh răng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh haydo b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh viêm nha chu. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i nguyên nhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]có cách ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] khác nhau.

  Cùng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iđó, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m l[FONT=&quot]ấ[/FONT]yl[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngcách:

  - Dùng bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]ilông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, thay bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i 3 tháng /l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, nên ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i răng nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng không dùng l[FONT=&quot]ự[/FONT]c.

  - Dùng kem ch[FONT=&quot]ả[/FONT]irăng có floure cho răng nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]yc[FONT=&quot]ả[/FONT]m.

  - Đeo máng nhai đ[FONT=&quot]ể[/FONT]h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT] mòn răng, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]nrăng.

  - Hàn mòn c[FONT=&quot]ổ[/FONT]răng .

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nthêm quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn/

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Răng buốt
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 23/3/16
Mua Bán Tổng Hợp hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 22/3/16
Mua Bán Tổng Hợp cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 21/3/16
Mua Bán Tổng Hợp cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 19/3/16
Mua Bán Tổng Hợp 6 cách cứu cánh và hỗ trợ giảm mức độ ê buốt răng 18/3/16