1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Nha khoa tốt ở Hà nội

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 2/3/14.

Lượt xem: 197

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nhakhoa Trang Dung đã thành l[FONT=&quot]ậ[/FONT]pvà ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nay đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c15 năm (t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 1997 –2012). N[FONT=&quot]ằ[/FONT]m t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí m[FONT=&quot]ặ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,cách c[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng chính B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Trung [FONT=&quot]ươ[/FONT]ngQuân đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i 108 kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 50m. Nhakhoa Trang Dung đã và đang là đi[FONT=&quot]ể[/FONT]mđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ub[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân trong và ngoàit[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh thành. Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngb[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân thân quen đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa.

  NhaKhoa Trang Dung t[FONT=&quot]ự[/FONT]hào là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] có uy tín v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng,th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha Khoa TrangDung đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]mtuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây. Chính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]ynhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân là doanh nhân, là vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ki[FONT=&quot]ề[/FONT]u, là nhà khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ccũng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nNha Khoa Trang Dung là n[FONT=&quot]ơ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ử[/FONT]i g[FONT=&quot]ắ[/FONT]m s[FONT=&quot]ứ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e. Chúng tôi t[FONT=&quot]ự[/FONT] hào v[FONT=&quot]ề[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uđó và vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chúng tôicàng đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tvào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] nha khoa. C[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]Nha Khoa TrangDung là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ttrong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng phòng khámnha khoa đã áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghép Implant s[FONT=&quot]ớ[/FONT]mnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đô Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i(t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 2003).

  Kh[FONT=&quot]ở[/FONT]ingu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phòng khám nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay đã phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 2 c[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 3K và 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]nH[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o. [FONT=&quot]Ở[/FONT] đây chúng tôi đã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]it[FONT=&quot]ụ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ingũ Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT], y tá, k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t viên có trình đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chuyên môn cao, có các Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]chuyên khoa c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p 1, Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] du h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c n[FONT=&quot]ướ[/FONT]cngoài v[FONT=&quot]ề[/FONT] và các Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]plo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] các Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngĐ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c y khoa hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u trong n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c. H[FONT=&quot]ọ[/FONT] làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cv[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m đam mê và s[FONT=&quot]ự[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ế[/FONT]nđ[FONT=&quot]ể[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì t[FONT=&quot]ố[/FONT]tđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh. H[FONT=&quot]ọ[/FONT]làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i [FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT]c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ọ[/FONT] là tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngchuyên gia hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tronglĩnh v[FONT=&quot]ự[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]nha khoa
  [​IMG]


  Nha KhoaTrang Dung cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]tmang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]tnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho


  B[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  [​IMG]

  Nha khoaTrang Dung đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđăng ký đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]udo C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u trí tu[FONT=&quot]ệ[/FONT]c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p phép

  Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngchâm khám ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa TrangDung chúng tôi là:

  - Ngoài vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] Răng Hàm M[FONT=&quot]ặ[/FONT]t,ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT]cv[FONT=&quot]ề[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ể[/FONT] phòng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh cho b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân.

  - Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]ib[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]ngi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] có l[FONT=&quot]ợ[/FONT]icho s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và chi phí h[FONT=&quot]ợ[/FONT]plý nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  - T[FONT=&quot]ấ[/FONT]tc[FONT=&quot]ả[/FONT] các ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]ucó quy trình, các quy trình đó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cupdate liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c và bài b[FONT=&quot]ả[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]ithành viên [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]ttrong m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tình hu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.

  - Có b[FONT=&quot]ộ[/FONT]ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n giám sát ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] luôn đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]or[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh không b[FONT=&quot]ị[/FONT]sai sót do chuyên môn trong đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT].

  - Có bào hành răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]

  Các gói d[FONT=&quot]ị[/FONT]chv[FONT=&quot]ụ[/FONT] cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhakhoa Trang Dung:

  - Làm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]

  - Hàn răng

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đau răng,

  - N[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha

  - Nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng

  - Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i

  - C[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghép Implant

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] h[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tl[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cao,Nha khoa TrangDung trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng máy móc hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngxung quanh t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ihi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] và đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tin c[FONT=&quot]ậ[/FONT]ycho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân.

  Phòng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngthanh trùng và h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngmáy đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u hoà có b[FONT=&quot]ộ[/FONT] l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c không khí, vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n,virus, n[FONT=&quot]ấ[/FONT]m đem l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng không khí t[FONT=&quot]ươ[/FONT]imát và s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]. Có lò h[FONT=&quot]ấ[/FONT]ps[FONT=&quot]ấ[/FONT]y [FONT=&quot]ướ[/FONT]t Autoclave (xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iM[FONT=&quot]ỹ[/FONT]) đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT]an toàn đúng quy trình h[FONT=&quot]ấ[/FONT]ps[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.

  [​IMG] Lòh[FONT=&quot]ấ[/FONT]p Auto Clave


  [​IMG]
  T[FONT=&quot]ủ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]nd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tia c[FONT=&quot]ự[/FONT]ctím


  Máy t[FONT=&quot]ạ[/FONT]och[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hàn FUJI PJ - côngng[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay

  Máy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhv[FONT=&quot]ị[/FONT] chóp t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y th[FONT=&quot]ế[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT]m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t PROTEC*II giúp đo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u dài chân răng chính xác giúpcho quá trình đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]nl[FONT=&quot]ợ[/FONT]i và nhanh chóng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u.

  Máy soi răng giúp cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên d[FONT=&quot]ễ[/FONT]dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  Máyl[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cao răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u siêu âm

  T[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n chuyên môn: v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng máy vi tính n[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Internet và cho hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]cvà sau đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT].

  H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng vi tính gh[FONT=&quot]ế[/FONT] nha hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c n[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng LAN và Internet đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT]nggh[FONT=&quot]ế[/FONT].
  [​IMG]

  Máy hàn FUJI PJ

  Máy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhv[FONT=&quot]ị[/FONT] chóp t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  [​IMG]

  H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng gh[FONT=&quot]ế[/FONT] khám hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có k[FONT=&quot]ế[/FONT]t n[FONT=&quot]ố[/FONT]i Internet

  [​IMG]
  Nha khoaTrang Dung là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tđi[FONT=&quot]ạ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nha khoauy tín t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iHà n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT]chăm sóc s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng mà đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]nglà con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i do đó tínhchính xác cao, an toàn hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]uqu[FONT=&quot]ả[/FONT], t[FONT=&quot]ố[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]u là đi[FONT=&quot]ề[/FONT]umà chúng tôi luôn luôn h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ngt[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Và trên h[FONT=&quot]ế[/FONT]t là s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e- v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p- ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân. Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chúng tôi tin là b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngtr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]it[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dung.

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1