Toàn Quốc Nha khoa tốt ở Hà nội

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 2/3/14.

Lượt xem: 198

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nhakhoa Trang Dung đã thành l[FONT=&quot]ậ[/FONT]pvà ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nay đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c15 năm (t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 1997 –2012). N[FONT=&quot]ằ[/FONT]m t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí m[FONT=&quot]ặ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,cách c[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng chính B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Trung [FONT=&quot]ươ[/FONT]ngQuân đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i 108 kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 50m. Nhakhoa Trang Dung đã và đang là đi[FONT=&quot]ể[/FONT]mđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ub[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân trong và ngoàit[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh thành. Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngb[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân thân quen đã t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa.

  NhaKhoa Trang Dung t[FONT=&quot]ự[/FONT]hào là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t c[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] có uy tín v[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng,th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha Khoa TrangDung đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]mtuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây. Chính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]ynhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân là doanh nhân, là vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t ki[FONT=&quot]ề[/FONT]u, là nhà khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ccũng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nNha Khoa Trang Dung là n[FONT=&quot]ơ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ử[/FONT]i g[FONT=&quot]ắ[/FONT]m s[FONT=&quot]ứ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e. Chúng tôi t[FONT=&quot]ự[/FONT] hào v[FONT=&quot]ề[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uđó và vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chúng tôicàng đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tvào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] nha khoa. C[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]Nha Khoa TrangDung là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ttrong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng phòng khámnha khoa đã áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghép Implant s[FONT=&quot]ớ[/FONT]mnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đô Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i(t[FONT=&quot]ừ[/FONT] năm 2003).

  Kh[FONT=&quot]ở[/FONT]ingu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t phòng khám nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay đã phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 2 c[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 3K và 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]nH[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o. [FONT=&quot]Ở[/FONT] đây chúng tôi đã h[FONT=&quot]ộ[/FONT]it[FONT=&quot]ụ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ingũ Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT], y tá, k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t viên có trình đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chuyên môn cao, có các Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]chuyên khoa c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p 1, Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] du h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c n[FONT=&quot]ướ[/FONT]cngoài v[FONT=&quot]ề[/FONT] và các Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]plo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] các Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngĐ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c y khoa hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u trong n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c. H[FONT=&quot]ọ[/FONT] làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cv[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m đam mê và s[FONT=&quot]ự[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ế[/FONT]nđ[FONT=&quot]ể[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng gì t[FONT=&quot]ố[/FONT]tđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh. H[FONT=&quot]ọ[/FONT]làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i [FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT]c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ọ[/FONT] là tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngchuyên gia hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tronglĩnh v[FONT=&quot]ự[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]nha khoa
  [​IMG]


  Nha KhoaTrang Dung cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]tmang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]tnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t cho


  B[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  [​IMG]

  Nha khoaTrang Dung đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđăng ký đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]udo C[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u trí tu[FONT=&quot]ệ[/FONT]c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p phép

  Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngchâm khám ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa TrangDung chúng tôi là:

  - Ngoài vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh v[FONT=&quot]ề[/FONT] Răng Hàm M[FONT=&quot]ặ[/FONT]t,ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh còn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] ki[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT]cv[FONT=&quot]ề[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ể[/FONT] phòng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh cho b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân.

  - Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]ib[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]ngi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] có l[FONT=&quot]ợ[/FONT]icho s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t và chi phí h[FONT=&quot]ợ[/FONT]plý nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.

  - T[FONT=&quot]ấ[/FONT]tc[FONT=&quot]ả[/FONT] các ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]ucó quy trình, các quy trình đó đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cupdate liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c và bài b[FONT=&quot]ả[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]ithành viên [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]ttrong m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i tình hu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.

  - Có b[FONT=&quot]ộ[/FONT]ph[FONT=&quot]ậ[/FONT]n giám sát ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] luôn đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]or[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh không b[FONT=&quot]ị[/FONT]sai sót do chuyên môn trong đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT].

  - Có bào hành răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]

  Các gói d[FONT=&quot]ị[/FONT]chv[FONT=&quot]ụ[/FONT] cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhakhoa Trang Dung:

  - Làm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]

  - Hàn răng

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đau răng,

  - N[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha

  - Nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng

  - Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng

  - Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i

  - C[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghép Implant

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] h[FONT=&quot]ỗ[/FONT] tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tl[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng cao,Nha khoa TrangDung trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng máy móc hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngxung quanh t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ihi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] và đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tin c[FONT=&quot]ậ[/FONT]ycho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân.

  Phòng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trang b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngthanh trùng và h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngmáy đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u hoà có b[FONT=&quot]ộ[/FONT] l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c không khí, vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n,virus, n[FONT=&quot]ấ[/FONT]m đem l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng không khí t[FONT=&quot]ươ[/FONT]imát và s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]. Có lò h[FONT=&quot]ấ[/FONT]ps[FONT=&quot]ấ[/FONT]y [FONT=&quot]ướ[/FONT]t Autoclave (xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iM[FONT=&quot]ỹ[/FONT]) đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT]an toàn đúng quy trình h[FONT=&quot]ấ[/FONT]ps[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.

  [​IMG] Lòh[FONT=&quot]ấ[/FONT]p Auto Clave


  [​IMG]
  T[FONT=&quot]ủ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o qu[FONT=&quot]ả[/FONT]nd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng tia c[FONT=&quot]ự[/FONT]ctím


  Máy t[FONT=&quot]ạ[/FONT]och[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hàn FUJI PJ - côngng[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay

  Máy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhv[FONT=&quot]ị[/FONT] chóp t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y th[FONT=&quot]ế[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT]m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t PROTEC*II giúp đo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u dài chân răng chính xác giúpcho quá trình đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]nl[FONT=&quot]ợ[/FONT]i và nhanh chóng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u.

  Máy soi răng giúp cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên d[FONT=&quot]ễ[/FONT]dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  Máyl[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cao răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u siêu âm

  T[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n chuyên môn: v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ỗ[/FONT]tr[FONT=&quot]ợ[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng máy vi tính n[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Internet và cho hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]cvà sau đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT].

  H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng vi tính gh[FONT=&quot]ế[/FONT] nha hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c n[FONT=&quot]ố[/FONT]i m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng LAN và Internet đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT]nggh[FONT=&quot]ế[/FONT].
  [​IMG]

  Máy hàn FUJI PJ

  Máy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhv[FONT=&quot]ị[/FONT] chóp t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  [​IMG]

  H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng gh[FONT=&quot]ế[/FONT] khám hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có k[FONT=&quot]ế[/FONT]t n[FONT=&quot]ố[/FONT]i Internet

  [​IMG]
  Nha khoaTrang Dung là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tđi[FONT=&quot]ạ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] nha khoauy tín t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iHà n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i v[FONT=&quot]ề[/FONT]chăm sóc s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng mà đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i t[FONT=&quot]ượ[/FONT]nglà con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i do đó tínhchính xác cao, an toàn hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]uqu[FONT=&quot]ả[/FONT], t[FONT=&quot]ố[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]u là đi[FONT=&quot]ề[/FONT]umà chúng tôi luôn luôn h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ngt[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Và trên h[FONT=&quot]ế[/FONT]t là s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e- v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p- ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân. Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y chúng tôi tin là b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngtr[FONT=&quot]ả[/FONT]i nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]it[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dung.

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1