Toàn Quốc Lưu ý khi mang hàm răng giả tháo lắp

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 24/1/14.

Lượt xem: 165

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT]nào khi mangrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p?

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nmang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hàm khung, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT] là bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn quá d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o và quá c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng.

  Ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]cl[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p n[FONT=&quot]ề[/FONT]n nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a hay hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT], b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]chút công s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ăn. Sau giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]nquen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]ut[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn m[FONT=&quot]ề[/FONT]m,nhai đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u hai bên (l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý không nhai phía tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c) và nhai ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m. D[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n,b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Và b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ngăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn quá d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o và quá c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng.

  Khi ăn nhai bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y không nhai th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn nhuy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khi ăn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]ibáo cho bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT]đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh.

  Mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p có [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng gì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nphát âm?

  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ố[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ả[/FONT]mb[FONT=&quot]ả[/FONT]o không [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng phát âm, ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]itr[FONT=&quot]ừ[/FONT] giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ư[/FONT]aquen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]. Trong giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này có vài t[FONT=&quot]ừ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]it[FONT=&quot]ậ[/FONT]p phát âm. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] nào khó nói, thì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ớ[/FONT]nlên và l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho quen. Khi nói mà hàm b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ra, thì t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nói ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Đôi khi c[FONT=&quot]ườ[/FONT]il[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, ho th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]mthôi cũng làm xê d[FONT=&quot]ị[/FONT]chhàm. Khi đó, hãy c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] hai hàm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nu[FONT=&quot]ố[/FONT]tm[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái, hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vào l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đúng v[FONT=&quot]ị[/FONT]trí.

  Khi đã quen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p mà b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n còn phát âm khó khăn, kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ncó v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]ich[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]pnày hãy quay tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i bác sĩ làm rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]mtra l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i . N[FONT=&quot]ế[/FONT]u bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT]gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hãy tìm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tbác sĩ chuyên khoa ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]chình, bác sĩ này có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]iquy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.

  Mang hàm lâu ngày có v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] gì không, khi đó tôiph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm gì?

  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, các c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc trong mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i và [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nhàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. [FONT=&quot]Ả[/FONT]nhh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tlà tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng hàm do tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng bên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm. Hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ngs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ăn nhai m[FONT=&quot]ấ[/FONT]tngon, phát âm kém, c[FONT=&quot]ả[/FONT]mgiác không t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin, khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, đau, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí gây loét hay nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng... M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t khi hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng, tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ngtiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ra nhanh h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nn[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]k[FONT=&quot]ị[/FONT]p th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i.

  Có th[FONT=&quot]ể[/FONT]t[FONT=&quot]ự[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhà không?

  Hoàn toàn không nên. Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ukh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT]hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] vì ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a không đúng cách và không th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]ađ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Khi có b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kỳ v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]nào x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra nh[FONT=&quot]ư[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng hàm, sút răng, gãy hàm... hãy đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT]s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a trong ngày và tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]ivài ngày ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.

  Khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p chăm sóc răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng có gì đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t không?

  Khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chăm sóc răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i k[FONT=&quot]ỹ[/FONT]h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tlà các răng mang móc. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngrăng này d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, do đó nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT]sâu răng và b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nha chu [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng răng này cũng cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Ngoài ra, ch[FONT=&quot]ế[/FONT]đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p lý cũng góp ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]nlàm cho răng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.

  Có nên s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng keo dán hàm không?

  Trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, dù hàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ả[/FONT] khít sát nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không dính đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cdo nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng y[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT] khách quan nh[FONT=&quot]ư[/FONT]n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c b[FONT=&quot]ọ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nquá loãng, di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tích n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]... keo dán hàm giúp c[FONT=&quot]ả[/FONT]i thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng dính c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]. L[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngkeo dán hàm không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làgi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp cho tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] cũ, l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng. Khi hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng không còn dính b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bác sĩ đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra và có gi[FONT=&quot]ả[/FONT]ipháp phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. Không nên t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng mua keo dán đ[FONT=&quot]ể[/FONT]giúp hàm dính vì hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ngs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nv[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.

  Khi nào nên thayhàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i

  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngsau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian (3 - 5 năm) mang hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT], hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT]l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng do x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] tiêu, hàm có th[FONT=&quot]ể[/FONT]gãy, v[FONT=&quot]ỡ[/FONT], các răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] mòn... B[FONT=&quot]ạ[/FONT]nnên khám đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bác sĩ quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]iquy[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngcác răng còn t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, không b[FONT=&quot]ị[/FONT] mòn, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] bác sĩ ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ệ[/FONT]m hàm ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cthay n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm là đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng và các răng mòn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cách t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là làm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ihàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]ihàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]căn nhai s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ngon, kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng phát âm cũng b[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng.Hàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng còn gây đau và có th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây loét làm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u.

  Khi manghàm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT],tôi có c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chăm sóc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a không?

  T[FONT=&quot]ấ[/FONT]tnhiên là có. Vào bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]isáng, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c sau khi ăn,hay tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT],tháohàm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p ra, dùng bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i lông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]nhàng lên n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, vòm mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng (l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đùng th[FONT=&quot]ọ[/FONT]csâu bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i vào h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, coi ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] nôn đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]ynhé!). Sau đó súc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng,v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] cho s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]imang tr[FONT=&quot]ở[/FONT] lai, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đúng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT](n[FONT=&quot]ế[/FONT]u đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]). Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ả[/FONT]in[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, vòm h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng giúp ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch b[FONT=&quot]ự[/FONT]ath[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, làm máu l[FONT=&quot]ư[/FONT]u thông, nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] đó mà n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.

  [​IMG]


  Tôi có c[FONT=&quot]ầ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]ikhám răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ khi không còn răng hay không?

  Dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nkhông còn răng và mang hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ckhám răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tquan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n khám, bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] có còn t[FONT=&quot]ố[/FONT]t hay không: đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] khít sát c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hàm, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] mòn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng...Bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát và phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhlý mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và các c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc liên quan, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhung th[FONT=&quot]ư[/FONT]. Bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t khámrăng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]im[FONT=&quot]ộ[/FONT]t thái đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tích c[FONT=&quot]ự[/FONT]c, thì dù có manghàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c quan yêu đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ự[/FONT]tin v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i luôn n[FONT=&quot]ở[/FONT]trên môi.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Lưu mang
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Những lưu ý quan trọng cho Người nộp thuế 2/3/17
Mua Bán Tổng Hợp NHững lưu ý cơ bản khi trang trí nội thất 25/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Khi chọn mua dự án chung cư cần lưu ý 17/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Mua thang nhôm ghế 4 bậc và 5 bậc cần lưu ý những gì? 8/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Bạn cần lưu ý điều gì trong việc báo cáo thuế hàng tháng? 4/12/16