1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Lưu ý khi mang hàm răng giả tháo lắp

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 24/1/14.

Lượt xem: 163

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT]nào khi mangrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p?

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nmang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hàm khung, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng g[FONT=&quot]ầ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ư[/FONT] là bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng ăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn quá d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o và quá c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng.

  Ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]cl[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p n[FONT=&quot]ề[/FONT]n nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a hay hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT], b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]chút công s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ăn. Sau giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]nquen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]ut[FONT=&quot]ậ[/FONT]p ăn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn m[FONT=&quot]ề[/FONT]m,nhai đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u hai bên (l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý không nhai phía tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c) và nhai ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m. D[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n,b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ăn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Và b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cũng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ngăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn quá d[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o và quá c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng.

  Khi ăn nhai bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,n[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y không nhai th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn nhuy[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khi ăn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]ibáo cho bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT]đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh.

  Mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p có [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng gì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nphát âm?

  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ố[/FONT]t ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ả[/FONT]mb[FONT=&quot]ả[/FONT]o không [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng phát âm, ngo[FONT=&quot]ạ[/FONT]itr[FONT=&quot]ừ[/FONT] giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ư[/FONT]aquen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]. Trong giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này có vài t[FONT=&quot]ừ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]it[FONT=&quot]ậ[/FONT]p phát âm. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] nào khó nói, thì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ớ[/FONT]nlên và l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đi l[FONT=&quot]ặ[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho quen. Khi nói mà hàm b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ra, thì t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nói ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Đôi khi c[FONT=&quot]ườ[/FONT]il[FONT=&quot]ớ[/FONT]n, ho th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỉ[/FONT]mthôi cũng làm xê d[FONT=&quot]ị[/FONT]chhàm. Khi đó, hãy c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] hai hàm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nu[FONT=&quot]ố[/FONT]tm[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái, hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] vào l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đúng v[FONT=&quot]ị[/FONT]trí.

  Khi đã quen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p mà b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n còn phát âm khó khăn, kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ncó v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]ich[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]pnày hãy quay tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i bác sĩ làm rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]mtra l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i . N[FONT=&quot]ế[/FONT]u bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT]gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hãy tìm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tbác sĩ chuyên khoa ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]chình, bác sĩ này có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]iquy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.

  Mang hàm lâu ngày có v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] gì không, khi đó tôiph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm gì?

  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, các c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc trong mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i và [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nhàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. [FONT=&quot]Ả[/FONT]nhh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tlà tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng hàm do tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng bên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm. Hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ngs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ăn nhai m[FONT=&quot]ấ[/FONT]tngon, phát âm kém, c[FONT=&quot]ả[/FONT]mgiác không t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin, khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, đau, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí gây loét hay nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng... M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t khi hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng, tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ngtiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ra nhanh h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nn[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]k[FONT=&quot]ị[/FONT]p th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i.

  Có th[FONT=&quot]ể[/FONT]t[FONT=&quot]ự[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nhà không?

  Hoàn toàn không nên. Nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]ukh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT]hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] vì ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a không đúng cách và không th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]ađ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. Khi có b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kỳ v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]nào x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra nh[FONT=&quot]ư[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng hàm, sút răng, gãy hàm... hãy đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bác sĩ c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT]s[FONT=&quot]ử[/FONT]a ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a trong ngày và tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]ivài ngày ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.

  Khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p chăm sóc răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng có gì đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t không?

  Khi mang rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chăm sóc răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i k[FONT=&quot]ỹ[/FONT]h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tlà các răng mang móc. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngrăng này d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, do đó nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT]sâu răng và b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nha chu [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng răng này cũng cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Ngoài ra, ch[FONT=&quot]ế[/FONT]đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p lý cũng góp ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]nlàm cho răng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.

  Có nên s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng keo dán hàm không?

  Trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, dù hàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ả[/FONT] khít sát nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không dính đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cdo nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng y[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT] khách quan nh[FONT=&quot]ư[/FONT]n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c b[FONT=&quot]ọ[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nquá loãng, di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tích n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]... keo dán hàm giúp c[FONT=&quot]ả[/FONT]i thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng dính c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]. L[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngkeo dán hàm không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i làgi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp cho tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] cũ, l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng. Khi hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng không còn dính b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n bác sĩ đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra và có gi[FONT=&quot]ả[/FONT]ipháp phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. Không nên t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng mua keo dán đ[FONT=&quot]ể[/FONT]giúp hàm dính vì hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ngs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nv[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng.

  Khi nào nên thayhàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i

  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngsau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian (3 - 5 năm) mang hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT], hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT]l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng do x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] tiêu, hàm có th[FONT=&quot]ể[/FONT]gãy, v[FONT=&quot]ỡ[/FONT], các răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] mòn... B[FONT=&quot]ạ[/FONT]nnên khám đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bác sĩ quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]iquy[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u hàm l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngcác răng còn t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, không b[FONT=&quot]ị[/FONT] mòn, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] bác sĩ ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ệ[/FONT]m hàm ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cthay n[FONT=&quot]ề[/FONT]n hàm là đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]. Tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng và các răng mòn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cách t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là làm l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ihàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i.

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]ihàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đã b[FONT=&quot]ị[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]căn nhai s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ngon, kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng phát âm cũng b[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng.Hàmgi[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng còn gây đau và có th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây loét làm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u.

  Khi manghàm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT],tôi có c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i chăm sóc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a không?

  T[FONT=&quot]ấ[/FONT]tnhiên là có. Vào bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]isáng, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c sau khi ăn,hay tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT],tháohàm răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p ra, dùng bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i lông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m, ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]nhàng lên n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, vòm mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng (l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đùng th[FONT=&quot]ọ[/FONT]csâu bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i vào h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng, coi ch[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] nôn đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]ynhé!). Sau đó súc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng,v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] cho s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]imang tr[FONT=&quot]ở[/FONT] lai, ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đúng ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT](n[FONT=&quot]ế[/FONT]u đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]). Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ả[/FONT]in[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i, vòm h[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng giúp ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch b[FONT=&quot]ự[/FONT]ath[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, làm máu l[FONT=&quot]ư[/FONT]u thông, nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] đó mà n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.

  [​IMG]


  Tôi có c[FONT=&quot]ầ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]ikhám răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ khi không còn răng hay không?

  Dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nkhông còn răng và mang hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ckhám răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tquan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n khám, bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra hàm gi[FONT=&quot]ả[/FONT] có còn t[FONT=&quot]ố[/FONT]t hay không: đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] khít sát c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hàm, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] mòn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng...Bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát và phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m các b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhlý mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và các c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc liên quan, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhung th[FONT=&quot]ư[/FONT]. Bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t khámrăng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]im[FONT=&quot]ộ[/FONT]t thái đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tích c[FONT=&quot]ự[/FONT]c, thì dù có manghàmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c quan yêu đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ự[/FONT]tin v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i luôn n[FONT=&quot]ở[/FONT]trên môi.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Lưu mang
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp NHững lưu ý cơ bản khi trang trí nội thất Thứ bảy lúc 14:48
Mua Bán Tổng Hợp Khi chọn mua dự án chung cư cần lưu ý 17/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Mua thang nhôm ghế 4 bậc và 5 bậc cần lưu ý những gì? 8/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Bạn cần lưu ý điều gì trong việc báo cáo thuế hàng tháng? 4/12/16
Mua Bán Tổng Hợp Những điểm lưu ý khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2/12/16