Làm răng sứ Cercon HT - sự lựa chọn hoàn hảo cho thẩm mỹ răng

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 15/12/13.

Lượt xem: 155

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngrăng có nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu, răng đã đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y,răng nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m tetacylin hayrăng có hình th[FONT=&quot]ể[/FONT] không đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p… thì gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t dành cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nlàb[FONT=&quot]ọ[/FONT]c răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nays[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT đang là s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nhoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o choph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]. Chúng ta cùng tìm hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao s[FONT=&quot]ứ[/FONT]Cercon HT l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nhoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o choth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] răng?

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT làlo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i răng toàn s[FONT=&quot]ứ[/FONT] cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p (không có kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ibên trong) không b[FONT=&quot]ị[/FONT] đenvi[FONT=&quot]ề[/FONT]n l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i sau khi ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình.
  Đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao vì có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT]n quang gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ngnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.
  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chính xác cao vì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n d[FONT=&quot]ự[/FONT]atrên công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] CAD/CAM(CAD: Là ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]trên máy tính; CAM: Là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cs[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trên máy tính). Công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng trongnha khoa đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]và s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mcó hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p trong không gian 3D, t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra mô hình gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ngnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là dùng máy Scaner đ[FONT=&quot]ể[/FONT] quét toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT]hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh t[FONT=&quot]ừ[/FONT] mão. Sau khi Scan ta s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t d[FONT=&quot]ấ[/FONT]uk[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] trong máy tính. Chính k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tScan này là m[FONT=&quot]ấ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ố[/FONT]t, giúp nó chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n t[FONT=&quot]ả[/FONT]i thông tin vào máy tính đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT]thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] và ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]os[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m chính xác tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i, đó là s[FONT=&quot]ự[/FONT]khác bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i quy trình s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ủ[/FONT]công.
  Không b[FONT=&quot]ị[/FONT]viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, không b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn vì quá trình s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cchính xác ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình khôngb[FONT=&quot]ị[/FONT] đi quá đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t (t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là n[FONT=&quot]ướ[/FONT]uc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cùi răng).
  Nguyên v[FONT=&quot]ậ[/FONT]tli[FONT=&quot]ệ[/FONT]us[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] Ziconia đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ut[FONT=&quot]ừ[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng rãi trong ngành y khoa docó tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT]thay th[FONT=&quot]ế[/FONT] kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p hông kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p g[FONT=&quot]ố[/FONT]i nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o.
  Mài răng ít h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]khác, giúp b[FONT=&quot]ả[/FONT]o t[FONT=&quot]ồ[/FONT]n mô răng và ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian
  Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]ys[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT là k[FONT=&quot]ế[/FONT]t tinh t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n và đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]cho làm răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]. Đó là: Đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p– b[FONT=&quot]ề[/FONT]n- không hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, không viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i, không d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]imài nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u răng, có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]iđa nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]och[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng ăn nhai t[FONT=&quot]ố[/FONT]t.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n,nó đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tay ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] và y đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]abác sĩ ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có chuyên môncao đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tcách chính xác, an toàn, hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]uqu[FONT=&quot]ả[/FONT].

  Khi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nv[FONT=&quot]ớ[/FONT]iNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ngũ y bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p lâu năm trong ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]nglàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] CerconHT hoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] sau 24h. S[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cb[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành 07 năm trên toànc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u và chúng tôi luôngiành cho khách hàng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]amình nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] h[FONT=&quot]ậ[/FONT]umãi.

  Chi phí choph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT:6.000.000vnđ/ 1 răng. M[FONT=&quot]ờ[/FONT]icác b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngcath[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]Cercon HT đã th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung.

  làm răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cercon ht

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhtr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và sau khilàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Cercon HT

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] triân khách hàng chúng tôi xin g[FONT=&quot]ử[/FONT]it[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Quý khách hàng ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]cbi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t khilàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] CerconHT gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m500.000vnđ, nay ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn5.500.000đ/ 1 răng. Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 1/11/2013 – 1/11/2014.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Làm răng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Trò chuyện linh tinh Mẹo làm đẹp và trắng da bằng sữa chua tại nhà 14/9/17
Trò chuyện linh tinh làm cách nào sở hữu làn da trắng 26/8/17
Trò chuyện linh tinh làm trắng da siêu tốc 21/7/17
Trò chuyện linh tinh làm trắng da siêu tốc 14/7/17
Trò chuyện linh tinh Hướng dẫn cách làm bánh tráng trộn Tây Ninh ngon như ngoài hàng 24/6/17