1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Làm răng sứ Cercon HT - sự lựa chọn hoàn hảo cho thẩm mỹ răng

Thảo luận trong 'Trò chuyện linh tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 15/12/13.

Lượt xem: 147

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngrăng có nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu, răng đã đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y,răng nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m tetacylin hayrăng có hình th[FONT=&quot]ể[/FONT] không đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p… thì gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t dành cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nlàb[FONT=&quot]ọ[/FONT]c răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nays[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT đang là s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nhoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o choph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]. Chúng ta cùng tìm hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i sao s[FONT=&quot]ứ[/FONT]Cercon HT l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nhoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o choth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] răng?

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT làlo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i răng toàn s[FONT=&quot]ứ[/FONT] cao c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p (không có kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ibên trong) không b[FONT=&quot]ị[/FONT] đenvi[FONT=&quot]ề[/FONT]n l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i sau khi ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình.
  Đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao vì có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT]n quang gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ngnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.
  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chính xác cao vì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n d[FONT=&quot]ự[/FONT]atrên công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] CAD/CAM(CAD: Là ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]trên máy tính; CAM: Là đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cs[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trên máy tính). Công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] này đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng trongnha khoa đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]và s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t các s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mcó hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p trong không gian 3D, t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra mô hình gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ngnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t, t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là dùng máy Scaner đ[FONT=&quot]ể[/FONT] quét toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT]hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh t[FONT=&quot]ừ[/FONT] mão. Sau khi Scan ta s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t d[FONT=&quot]ấ[/FONT]uk[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] trong máy tính. Chính k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tScan này là m[FONT=&quot]ấ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ố[/FONT]t, giúp nó chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n t[FONT=&quot]ả[/FONT]i thông tin vào máy tính đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT]thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] và ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]os[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m chính xác tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i, đó là s[FONT=&quot]ự[/FONT]khác bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i quy trình s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ủ[/FONT]công.
  Không b[FONT=&quot]ị[/FONT]viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, không b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn vì quá trình s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cchính xác ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình khôngb[FONT=&quot]ị[/FONT] đi quá đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t (t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c là n[FONT=&quot]ướ[/FONT]uc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cùi răng).
  Nguyên v[FONT=&quot]ậ[/FONT]tli[FONT=&quot]ệ[/FONT]us[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] Ziconia đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ut[FONT=&quot]ừ[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng rãi trong ngành y khoa docó tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT]thay th[FONT=&quot]ế[/FONT] kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p hông kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p g[FONT=&quot]ố[/FONT]i nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o.
  Mài răng ít h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]khác, giúp b[FONT=&quot]ả[/FONT]o t[FONT=&quot]ồ[/FONT]n mô răng và ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian
  Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]ys[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT là k[FONT=&quot]ế[/FONT]t tinh t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n và đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]cho làm răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]. Đó là: Đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p– b[FONT=&quot]ề[/FONT]n- không hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, không viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i, không d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]imài nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u răng, có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]iđa nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]och[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng ăn nhai t[FONT=&quot]ố[/FONT]t.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n,nó đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i tay ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] và y đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]abác sĩ ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có chuyên môncao đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tcách chính xác, an toàn, hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]uqu[FONT=&quot]ả[/FONT].

  Khi đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nv[FONT=&quot]ớ[/FONT]iNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]i ngũ y bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] chuyên nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p lâu năm trong ngh[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]nglàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] CerconHT hoàn h[FONT=&quot]ả[/FONT]o ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] sau 24h. S[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cb[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành 07 năm trên toànc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u và chúng tôi luôngiành cho khách hàng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]amình nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] h[FONT=&quot]ậ[/FONT]umãi.

  Chi phí choph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon HT:6.000.000vnđ/ 1 răng. M[FONT=&quot]ờ[/FONT]icác b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngcath[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]Cercon HT đã th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung.

  làm răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cercon ht

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhtr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và sau khilàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Cercon HT

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] triân khách hàng chúng tôi xin g[FONT=&quot]ử[/FONT]it[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Quý khách hàng ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]cbi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t khilàmrăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] CerconHT gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m500.000vnđ, nay ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] còn5.500.000đ/ 1 răng. Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 1/11/2013 – 1/11/2014.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Làm răng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Trò chuyện linh tinh Cách làm răng bị vàng trắng lên nhanh nhất 2/2/17
Trò chuyện linh tinh phương pháp làm trắng da mặt 16/1/17
Trò chuyện linh tinh Trẻ bị nhiễm trùng khi nhổ răng phải làm sao? 23/12/16
Trò chuyện linh tinh Làm gì khi phát hiện răng sâu có lỗ? 22/12/16
Trò chuyện linh tinh Răng sâu đen nhiều thì phải làm sao? 21/12/16