Toàn Quốc Làm răng giả cố định ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 21/12/13.

Lượt xem: 178

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh là các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]iph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hìnhrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] (làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng hayc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng) đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ố[/FONT]đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh vào hàm, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mang.

  [FONT=&quot]Ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m: có kích th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT],ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng ăn nhai g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t,không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tháo ra l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p vào
  Nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m: ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mài răng, đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]irănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p. Quy trình g[FONT=&quot]ắ[/FONT]nrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh khá ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p do c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] chính xác cao
  1.Ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT]sâurăng, v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] rănghay b[FONT=&quot]ị[/FONT] gãy m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]nthân răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng chân răngv[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT]g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] và gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng đó. Ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngbên trên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tái t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]pcho răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách làm ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]prăng
  Quy trình làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nnha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 2 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.
  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]:

  C[FONT=&quot]ạ[/FONT]o raph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu và mài răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ý mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n

  L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u khuôn.

  L[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]pt[FONT=&quot]ạ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]ov[FONT=&quot]ệ[/FONT] cùi răng

  Trong l[FONT=&quot]ầ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]mth[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n. Sau đó g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]nvào đúng v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí.

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a quy trìnhlàmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng

  2. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hay nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]urăng mà không đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cImplant,lúc đó nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngcác răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng.
  Quy trình làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nnha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 2 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n
  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 1:Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c h[FONT=&quot]ế[/FONT]t,nha sĩ khám c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nhxem có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] v[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c mangrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT].
  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]nhành mài răng và l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u. Ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tl[FONT=&quot]ớ[/FONT]p composite đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT]răng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a mài trong quátrình ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ắ[/FONT]prănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] ( ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình) vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n.

  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 2:Vào l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n khám sau nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh và g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]urănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhminh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a quy trìnhlàmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]isao l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung
  Sau khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ct[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, khách hàng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa Trang Dungs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nv[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]urăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tùy theo kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng tài chính cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnhân.

  Nha khoaTrang Dung cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]tb[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành v[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tl[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh (làmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]) chúngtôi cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2-7 năm và có phi[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành đi kèm.

  Các răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dungđ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n

  D[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]

  Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tli[FONT=&quot]ệ[/FONT]u

  [FONT=&quot]Ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m

  Nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT]thép Ceremco3

  Lõi thõi bên trong, bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cemremco3 đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u t[FONT=&quot]ừ[/FONT]M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  Giá r[FONT=&quot]ẻ[/FONT]:1.000.000/răng
  Đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o tính th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ố[/FONT]i b[FONT=&quot]ề[/FONT]n

  Tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c không cao.

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT]Tital

  Lõi tital, bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT]s[FONT=&quot]ứ[/FONT]

  Tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]ns[FONT=&quot]ứ[/FONT] thép
  Nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n s[FONT=&quot]ứ[/FONT] thép t[FONT=&quot]ạ[/FONT]oc[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t

  Giá thành t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ố[/FONT]i cao: 2.300.000/ răng

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT] kimlo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i quý

  Lõi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngvàng bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]

  Không b[FONT=&quot]ị[/FONT]ôxy hóa trong môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngmi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng

  Do s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u quý hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m nên yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tvà giá thành cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 8.000.000(tùy theo giá vàng).

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT] toàn ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n CerconZirconia

  Toàn s[FONT=&quot]ứ[/FONT],không có lõi kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i

  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chính các cao do đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o d[FONT=&quot]ự[/FONT]atrên công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] CAD/CAM m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay.
  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]uvà tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c cao
  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] b[FONT=&quot]ề[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]usiêu c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]ohành dài h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 3 - 5 năm.

  Giá thành cao:-Zirconia: 4.000.000/răng

  -Cercon : 6.000.000/răng

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1