1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Làm răng giả cố định ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 21/12/13.

Lượt xem: 167

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Rănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh là các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]iph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hìnhrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] (làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng hayc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng) đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ố[/FONT]đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh vào hàm, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mang.

  [FONT=&quot]Ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m: có kích th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT],ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng ăn nhai g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t,không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tháo ra l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p vào
  Nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m: ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i mài răng, đ[FONT=&quot]ắ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]irănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] tháo l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p. Quy trình g[FONT=&quot]ắ[/FONT]nrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh khá ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p do c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] chính xác cao
  1.Ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT]sâurăng, v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] rănghay b[FONT=&quot]ị[/FONT] gãy m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]nthân răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng chân răngv[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT]g[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] và gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng đó. Ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngbên trên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tái t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n răng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT]l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]pcho răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách làm ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]prăng
  Quy trình làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nnha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 2 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.
  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]:

  C[FONT=&quot]ạ[/FONT]o raph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu và mài răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ý mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n

  L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u khuôn.

  L[FONT=&quot]ắ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]pt[FONT=&quot]ạ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]ov[FONT=&quot]ệ[/FONT] cùi răng

  Trong l[FONT=&quot]ầ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p t[FONT=&quot]ạ[/FONT]mth[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n. Sau đó g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]nvào đúng v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí.

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a quy trìnhlàmch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng

  2. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hay nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]urăng mà không đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cImplant,lúc đó nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngcác răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng.
  Quy trình làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nnha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ít nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t 2 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n
  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 1:Tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c h[FONT=&quot]ế[/FONT]t,nha sĩ khám c[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nhxem có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] v[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c mangrănggi[FONT=&quot]ả[/FONT].
  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]nhành mài răng và l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u. Ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tl[FONT=&quot]ớ[/FONT]p composite đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT]răng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a mài trong quátrình ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ắ[/FONT]prănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] ( ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình) vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n.

  L[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 2:Vào l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n khám sau nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh và g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]urănggi[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhminh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a quy trìnhlàmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]isao l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n làmc[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung
  Sau khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ct[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, khách hàng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aNha khoa Trang Dungs[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nv[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]urăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT] tùy theo kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng tài chính cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnhân.

  Nha khoaTrang Dung cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]tb[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành v[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tl[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh (làmrăng gi[FONT=&quot]ả[/FONT]) chúngtôi cam k[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2-7 năm và có phi[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ả[/FONT]o hành đi kèm.

  Các răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dungđ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n

  D[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT]

  Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tli[FONT=&quot]ệ[/FONT]u

  [FONT=&quot]Ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m

  Nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT]thép Ceremco3

  Lõi thõi bên trong, bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cemremco3 đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u t[FONT=&quot]ừ[/FONT]M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  Giá r[FONT=&quot]ẻ[/FONT]:1.000.000/răng
  Đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o tính th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ố[/FONT]i b[FONT=&quot]ề[/FONT]n

  Tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c không cao.

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT]Tital

  Lõi tital, bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT]s[FONT=&quot]ứ[/FONT]

  Tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]ns[FONT=&quot]ứ[/FONT] thép
  Nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n s[FONT=&quot]ứ[/FONT] thép t[FONT=&quot]ạ[/FONT]oc[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t

  Giá thành t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ố[/FONT]i cao: 2.300.000/ răng

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT] kimlo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i quý

  Lõi b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngvàng bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]

  Không b[FONT=&quot]ị[/FONT]ôxy hóa trong môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngmi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng

  Do s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng nguyên li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u quý hi[FONT=&quot]ế[/FONT]m nên yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tvà giá thành cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 8.000.000(tùy theo giá vàng).

  S[FONT=&quot]ứ[/FONT] toàn ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n CerconZirconia

  Toàn s[FONT=&quot]ứ[/FONT],không có lõi kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i

  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]chính các cao do đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o d[FONT=&quot]ự[/FONT]atrên công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] CAD/CAM m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay.
  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]i [FONT=&quot]ư[/FONT]uvà tính t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p sinh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c cao
  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] b[FONT=&quot]ề[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]usiêu c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]ohành dài h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 3 - 5 năm.

  Giá thành cao:-Zirconia: 4.000.000/răng

  -Cercon : 6.000.000/răng

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Làm răng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Mách Nhỏ Cách Làm Sạch Những Đôi Giày Trắng 24/10/16
Mua Bán Tổng Hợp Cách thức làm trắng da mặt hiệu quả với cà chua 12/9/16
Mua Bán Tổng Hợp 3 CÁCH LÀM TRẮNG DA MẶT HIỆU QUẢ 9/9/16
Mua Bán Tổng Hợp Làm lọ hoa mạ vàng,cung cấp lọ hoa thờ cúng,bán lọ hoa trang trí 5/9/16
Mua Bán Tổng Hợp Phương pháp làm trắng da toàn thân tại nhà 5/9/16