1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Khám phá bí mật làm đẹp từ sữa của nữ hoàng Cleopatra

Thảo luận trong 'Thời Trang-Làm Đẹp' bắt đầu bởi zinzinpro1990, 9/8/13.

Lượt xem: 315

 1. zinzinpro1990

  zinzinpro1990 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  4/7/13
  Bài viết:
  12
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  VFP
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> N[FONT=&quot]ữ[/FONT] hoàng Cleopatra và D[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Qúy Phi là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nhân v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch s[FONT=&quot]ử[/FONT] mà ai cũng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n. Cleopatra là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Hy L[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, bà n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng vì là thành viên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên trong gia đình (trong giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m quy[FONT=&quot]ề[/FONT]n 300 năm c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ọ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Ai C[FONT=&quot]ậ[/FONT]p) đã h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng Ai C[FONT=&quot]ậ[/FONT]p. Cleopatra cũng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng vì s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p và trí thông minh c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bà. Còn D[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng Qúy Phi là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cung phi c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Minh Hoàng. Bà đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c x[FONT=&quot]ế[/FONT]p vào m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong T[FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i mĩ nhân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch s[FONT=&quot]ử[/FONT] Trung Qu[FONT=&quot]ố[/FONT]c.
  Hai m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nhân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng ta đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t làn da đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng và m[FONT=&quot]ị[/FONT]n màng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] l[FONT=&quot]ụ[/FONT]a. Bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có làn da đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hai m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nhân đó là “T[FONT=&quot]ắ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng toàn thân b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ử[/FONT]a non”. H[FONT=&quot]ọ[/FONT] th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ngâm mình trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tinh khi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm m[FONT=&quot]ị[/FONT]n màng và tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] hóa làn da c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình. Và đ[FONT=&quot]ể[/FONT] áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c làm đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t này, chúng ta cùng phân tích công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c và tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng khi dùng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m nhé!

  >> Cách d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng da
  >> Cách Làm Tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng Da


  Tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a:
  Trong s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i axit (đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là axit lactic) có th[FONT=&quot]ể[/FONT] hòa tan các ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t “keo” k[FONT=&quot]ế[/FONT]t dính các t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t trên da, nh[FONT=&quot]ờ[/FONT] đó có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ố[/FONT]t. Bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bao ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] b[FONT=&quot]ở[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào da đã ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] bong ra. S[FONT=&quot]ữ[/FONT]a giúp lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào này và nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p da s[FONT=&quot]ầ[/FONT]n sùi đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thay b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t làn da m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] trung và giàu s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i phóng các l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] chân lông giúp ngăn ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]a m[FONT=&quot]ụ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c v[FONT=&quot]ế[/FONT]t thâm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm cho da b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng sáng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách r[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ỡ[/FONT].

  Công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Cleoptra
  Đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên là pha tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c [FONT=&quot]ấ[/FONT]m nóng r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ngâm mình trong đó. Cũng có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] thêm vào đó m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ong, b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t y[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch hay tinh d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mùi h[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng khi t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m. Ngâm mình trong b[FONT=&quot]ồ[/FONT]n kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 15-20 phút đ[FONT=&quot]ể[/FONT] các d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ấ[/FONT]m vào da. Sau đó t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng. Tam trang là cách th[FONT=&quot]ư[/FONT] giãn tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i d[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ỏ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng áp l[FONT=&quot]ự[/FONT]c và đem l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT] thái cho tâm h[FONT=&quot]ồ[/FONT]n sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i. Là các ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp tr[FONT=&quot]ị[/FONT] li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e. Và ngày nay t[FONT=&quot]ắ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ữ[/FONT]a đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.

  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Kangnam
  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]: 39 Quang Trung – Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m – Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
  Tel: 04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
  Website: http://thammyvien.org

  Bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n: http://tamtrang.com.vn/tag/tam-trang-tai-nha (B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào copy bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ghi rõ ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhé.)
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
 2. tthoa13

  tthoa13 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  28/7/13
  Bài viết:
  27
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
Similar Threads: Khám phá
Diễn đàn Tiêu đề Date
Thời Trang-Làm Đẹp Khám phá một số cách trị mụn tự nhiên, bạn nên biết 1/9/16
Thời Trang-Làm Đẹp Khám phá 6 bí quyết làm trắng vùng dưới cánh tay trên cả tuyệt vời 17/8/16
Thời Trang-Làm Đẹp Khám phá cách làm trắng da cấp tốc với trứng gà 28/7/16
Thời Trang-Làm Đẹp Khám phá 4 cách làm sữa dưỡng thể trắng da dễ dàng tại nhà 12/7/16
Thời Trang-Làm Đẹp Khám phá bí quyết trắng da Mosbeau 4/7/16