1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Học bí quyết eo thon của Hồ Ngọc Hà | hutmobung.vn

Thảo luận trong 'Thời Trang-Làm Đẹp' bắt đầu bởi binhpham1, 26/7/13.

Lượt xem: 421

 1. binhpham1

  binhpham1 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  28/5/13
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> Không ai ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà dù l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c kín mít nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng bà m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n chăm ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] vóc dáng eo thon c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình. Sau đây là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]t cháy m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà.

  >> Hut mo bap chan
  >> Hút m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng bao nhiêu ti[FONT=&quot]ề[/FONT]n


  Bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p Yoga c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà
  Hà H[FONT=&quot]ồ[/FONT] b[FONT=&quot]ậ[/FONT]t mí bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vóc dáng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i con gái c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng: “Sau h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 6 tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n sinh con và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] cho phép c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bác sĩ, Hà b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i sau đó t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p yoga đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u làm quen l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c”. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n và chăm sóc b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i yoga là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà.

  Bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p lý giúp cô gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] dáng:
  Ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n khi ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng dòng trên không ít ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i nghĩ, li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u Hà h[FONT=&quot]ồ[/FONT] có s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp hút m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] nào đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có vóc dáng thon g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y không?
  H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c coi là cô ca sĩ có vóc dáng “mình h[FONT=&quot]ạ[/FONT]c x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng mai” c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a sao Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] quy[FONT=&quot]ế[/FONT]n rũ, g[FONT=&quot]ợ[/FONT]i c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, cô [FONT=&quot]ấ[/FONT]y luôn ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n táo xanh là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] túi không th[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u.
  M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i sáng, cô đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u ăn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trái táo xanh tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]i khi đi di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT], thay vì ăn đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ăn khuya thì cô l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]m nháp thêm m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trái táo n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m ngon, b[FONT=&quot]ổ[/FONT] d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng, táo xanh đã giúp H[FONT=&quot]ồ[/FONT] Ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]c Hà luôn gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] v[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c phong đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] siêu m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình.
  Có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nói dù ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp nào cho vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m cân thì luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p lý và có ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng khoa h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m có đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c vóc dáng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mong mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n.
  Tham kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o thêm t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: Hút m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] toàn thân

  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Kangnam
  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]: 39 Quang Trung – Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m – Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
  Tel: 04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
  Website: http://thammyvien.org

  Bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n: http://hutmobung.vn/hut-mo-dui (B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào copy bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ghi rõ ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhé.)
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
 2. simphonghung

  simphonghung Thành Viên Mới

  Tham gia:
  26/7/13
  Bài viết:
  18
  Được thích:
  1
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  simphonghung.com
  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. vietanh8020

  vietanh8020 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  25/7/13
  Bài viết:
  14
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Số 78, Ngõ 127 - Phố Khâm Thiên - Q. Đống Đa - Hà
  @@ .................
 4. tthoa12

  tthoa12 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/7/13
  Bài viết:
  46
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Kiên Giang