Toàn Quốc Hàn răng thẩm mỹ ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 12/12/13.

Lượt xem: 157

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i làhànrănghaytrám răng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cs[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng có cùng màu v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i răng trám, không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]il[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng nhai mà còn tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho răng màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cũ, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí có th[FONT=&quot]ể[/FONT]che đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]m khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]tc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a men răng (nh[FONT=&quot]ư[/FONT] men răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] r[FONT=&quot]ỗ[/FONT], b[FONT=&quot]ị[/FONT]đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i màu).

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]psau đây, hãy đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nNha khoa TrangDung đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nvà th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].
  Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]nth[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng: trong các tình hu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tai n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho răng g[FONT=&quot]ẫ[/FONT]yho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] thì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]uhàn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]tái t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình dáng ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o t[FONT=&quot]ố[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]cnăng nhai c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng.
  Khi răng có màu vàng: đi[FONT=&quot]ề[/FONT]unày khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kém t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin vì trông nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngchi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] vàng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kém th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT].Các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Trang Dung có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hàn răng có màu tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bao b[FONT=&quot]ọ[/FONT]cb[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng, làm cho răng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhtr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và sau khihànrăng

  Hànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung
  V[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trám răng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] thông hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay là Composite quang trùngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đông c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng khi soi đèn Halogen và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dán vào răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng keo dán nha khoa.
  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Composite có thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ạ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]n đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng (vô c[FONT=&quot]ơ[/FONT] và h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u c[FONT=&quot]ơ[/FONT])kích th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 2mm, Solare s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên nét th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và bóng láng t[FONT=&quot]ự[/FONT]nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] màu răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.
  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha Khoa Trang Dung,chúng tôi đang áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m Solare là Composite quang trùng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Micro-fine hydrid serin v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t pre-polymerized v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]ođ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t.
  Solare có kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p th[FONT=&quot]ụ[/FONT] và ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n x[FONT=&quot]ạ[/FONT]ánh sáng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT]th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao và hài hoà t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian và chi phí đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i rănghànth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT], th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian hàn răng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ư[/FONT]ađ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y 30 phút

  Chi phí đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]: t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 400 - 500.000 VNĐ /răng (tùytheo ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u)

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1