1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Hàn răng thẩm mỹ ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 12/12/13.

Lượt xem: 152

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i làhànrănghaytrám răng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cs[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng có cùng màu v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i răng trám, không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c h[FONT=&quot]ồ[/FONT]il[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng nhai mà còn tr[FONT=&quot]ả[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho răng màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] cũ, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí có th[FONT=&quot]ể[/FONT]che đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]y nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khi[FONT=&quot]ế[/FONT]m khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]tc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a men răng (nh[FONT=&quot]ư[/FONT] men răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] r[FONT=&quot]ỗ[/FONT], b[FONT=&quot]ị[/FONT]đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i màu).

  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng[FONT=&quot]ặ[/FONT]p m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]psau đây, hãy đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nNha khoa TrangDung đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nvà th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].
  Ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]nth[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng: trong các tình hu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tai n[FONT=&quot]ạ[/FONT]n khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho răng g[FONT=&quot]ẫ[/FONT]yho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c v[FONT=&quot]ỡ[/FONT] thì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]uhàn đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]tái t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hình dáng ban đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o t[FONT=&quot]ố[/FONT]t ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]cnăng nhai c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng.
  Khi răng có màu vàng: đi[FONT=&quot]ề[/FONT]unày khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kém t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin vì trông nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngchi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] vàng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kém th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT].Các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Trang Dung có th[FONT=&quot]ể[/FONT] s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hàn răng có màu tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bao b[FONT=&quot]ọ[/FONT]cb[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng, làm cho răng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.

  [​IMG]

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhtr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c và sau khihànrăng

  Hànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung
  V[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trám răng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] thông hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay là Composite quang trùngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đông c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng khi soi đèn Halogen và đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c dán vào răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng keo dán nha khoa.
  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Composite có thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ạ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]n đa d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng (vô c[FONT=&quot]ơ[/FONT] và h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u c[FONT=&quot]ơ[/FONT])kích th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 2mm, Solare s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên nét th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] và bóng láng t[FONT=&quot]ự[/FONT]nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] màu răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.
  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha Khoa Trang Dung,chúng tôi đang áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m Solare là Composite quang trùng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng Micro-fine hydrid serin v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t pre-polymerized v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]ođ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t.
  Solare có kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p th[FONT=&quot]ụ[/FONT] và ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n x[FONT=&quot]ạ[/FONT]ánh sáng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT]th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao và hài hoà t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên nh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian và chi phí đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i rănghànth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT], th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian hàn răng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ư[/FONT]ađ[FONT=&quot]ầ[/FONT]y 30 phút

  Chi phí đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]: t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 400 - 500.000 VNĐ /răng (tùytheo ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u)

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1