1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Gói chữa bệnh hôi miệng tại nha khoa Trang Dung

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 11/1/14.

Lượt xem: 131

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i th[FONT=&quot]ở[/FONT]c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t khác l[FONT=&quot]ạ[/FONT], b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nói chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin h[FONT=&quot]ấ[/FONT]pd[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nm[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng cách th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí có th[FONT=&quot]ể[/FONT] che mũi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nói. Ôi mùihôimi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đángghét! Làm sao h[FONT=&quot]ế[/FONT]t bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]?

  [​IMG]

  B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đãth[FONT=&quot]ử[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i cách đánh răng k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] càng và th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]it[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] món yêu thích vì chúng có tácnhân gâyhôimi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng…Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c thay v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]nch[FONT=&quot]ư[/FONT]a có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng.

  Th[FONT=&quot]ự[/FONT]cra đ[FONT=&quot]ể[/FONT]ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngkhông h[FONT=&quot]ề[/FONT] khó và t[FONT=&quot]ố[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u chi phí nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngl[FONT=&quot]ợ[/FONT]i ích mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n thì r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tnhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n t[FONT=&quot]ự[/FONT]tin th[FONT=&quot]ể[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân khi đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngc[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c kinh doanh suôn s[FONT=&quot]ẻ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n …

  Nguyên nhân gâyhôimi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng là do có [FONT=&quot]ổ[/FONT] viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trong mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng làm cho vi sinh v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n.Qua th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian chúng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trung gian và đâychính là th[FONT=&quot]ủ[/FONT] ph[FONT=&quot]ạ[/FONT]m nguy hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngb[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]hôimi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng [FONT=&quot]ổ[/FONT] viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]mtrong răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] là chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng sâu có l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn, m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng cao răng, l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y,v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng kém, thói quen hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c lá. Ngoài ra còn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u nguyên nhân khác nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ở[/FONT] môn v[FONT=&quot]ị[/FONT]cũnggâyhôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng domùi khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u t[FONT=&quot]ừ[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT] dày trào lên. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh gây suy y[FONT=&quot]ế[/FONT]u cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]nh[FONT=&quot]ư[/FONT] y[FONT=&quot]ế[/FONT]u gan, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, ti[FONT=&quot]ể[/FONT]u đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngcũng gây ra mùi hôi [FONT=&quot]ở[/FONT] mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng…
  Khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nnghi ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] mình b[FONT=&quot]ị[/FONT]hôimi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]mtra r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] càng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]nđoán chính xác nguyên nhân b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nb[FONT=&quot]ị[/FONT]hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ư[/FONT]ara ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] thích h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p,giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ậ[/FONT]ng[FONT=&quot]ố[/FONT]cb[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.

  V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nguyên nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vùng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng thì bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nha khoa s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]ngay t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i phòng khám đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]mth[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian và công đi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. Ngoài ra, đ[FONT=&quot]ố[/FONT]iv[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nguyên nhân khác, cácbác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]nc[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT], t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]ncho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]inha khoa TrangDung đã nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]uthành công và đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a ra li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trìnhch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cl[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cao răng, b[FONT=&quot]ơ[/FONT]m r[FONT=&quot]ử[/FONT]a vùng t[FONT=&quot]ổ[/FONT]nth[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng quanh l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i, gel lành th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]pv[FONT=&quot]ớ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c Đông y và m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] Vitamin t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p (kháng sinh n[FONT=&quot]ế[/FONT]u c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n), cách massage l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i…Và sau hai tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n cănb[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] d[FONT=&quot]ứ[/FONT]tđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]ith[FONT=&quot]ở[/FONT] th[FONT=&quot]ơ[/FONT]m tho. Đây là k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT] mà nha khoaTrang Dung t[FONT=&quot]ự[/FONT]hào đã làm đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian qua mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ini[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui, h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh phúc cho nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh.

  Chi phí ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngt[FONT=&quot]ạ[/FONT]inha khoa TrangDung là 1.000.000 đ

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT]v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1