Giảm béo bằng Laser Lipo có gây đau đớn gì không

Thảo luận trong 'Thời Trang-Làm Đẹp' bắt đầu bởi zinzinpro1990, 9/8/13.

Lượt xem: 348

 1. zinzinpro1990

  zinzinpro1990 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  4/7/13
  Bài viết:
  12
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  VFP
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> Theo chuyên gia t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i TMV KangNam, công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m béo b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Laser Lipo v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tính năng v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]i hoàn toàn an toàn và không gây đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n.

  >> Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m béo b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ong
  >> Cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m béo


  Ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] sau sinh d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] béo b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t
  Không ít ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u n[FONT=&quot]ữ[/FONT] có thân hình m[FONT=&quot]ả[/FONT]nh mai nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng sau khi sinh con l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng béo b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, vòng hai m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a x[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p, mông, đùi to… Lúc mang thai, l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng tinh b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]m, béo đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p thu nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n hóa thành d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nuôi c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] và bé, s[FONT=&quot]ố[/FONT] còn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có vai trò d[FONT=&quot]ự[/FONT] tr[FONT=&quot]ữ[/FONT] và bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n thành m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a. Sau khi sinh, ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] còn h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT], t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cho l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đào th[FONT=&quot]ả[/FONT]i tích lũy [FONT=&quot]ở[/FONT] vùng b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, đùi, hông, tay, chân. Ngoài ra, tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng stress, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c chăm sóc con nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] cũng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t nguyên nhân gây th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a cân sau sinh. Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tăng lên t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 12kg đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 20kg khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n vóc dáng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT] và kém h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n.

  Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m béo b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng laser Lipo ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t
  Đây là ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các chuyên gia th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] đánh giá cao v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] (gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n 90%) và đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] an toàn. Bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh đó, khi đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng laser Lipo b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n hàng ngày và không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i gò mình trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ự[/FONT]c đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n hà kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c. Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp này s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng sóng laser, tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các mô m[FONT=&quot]ỡ[/FONT], phá h[FONT=&quot]ủ[/FONT]y liên k[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i hóa l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng và đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ra ngoài c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]. Chính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tích tr[FONT=&quot]ữ[/FONT] và h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p th[FONT=&quot]ụ[/FONT] ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i. Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 60 phút, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c vòng eo g[FONT=&quot]ọ[/FONT]n gàng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mong mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n, không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o, không gây m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m mĩ cho vùng b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT].

  Gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng laser Lipo có gây đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n gì không?
  [FONT=&quot]Ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] b[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng theo công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] Laser Lipo h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n h[FONT=&quot]ẳ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp khác [FONT=&quot]ở[/FONT] đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m tính th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t an toàn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng. B[FONT=&quot]ở[/FONT]i gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] Laser Lipo không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t, r[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch da mà s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT] Lipolys hóa l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a và nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a ra ngoài c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t b[FONT=&quot]ị[/FONT] chuyên d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng nên s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không gây đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t quá trình th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n, h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT] xâm l[FONT=&quot]ấ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa, không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o, không gây m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c.

  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Kangnam
  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]: 39 Quang Trung – Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m – Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
  Tel: 04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
  Website: http://thammyvien.org

  Bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n: http://giambeobung.vn/cach-giam-beo/giam-beo-bang-mat-ong
  (B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào copy bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ghi rõ ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhé.)
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
 2. tthoa12

  tthoa12 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/7/13
  Bài viết:
  46
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Kiên Giang
 3. tthoa101

  tthoa101 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  17/7/13
  Bài viết:
  80
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
Similar Threads: Giảm béo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Thời Trang-Làm Đẹp Giật mình với phương pháp giảm béo vùng mặt 14/12/16
Thời Trang-Làm Đẹp Go Slim - viên uống giảm béo tốt nhât hiện nay 13/9/16
Thời Trang-Làm Đẹp Go Slim - thuốc giảm béo tốt nhât hiện nay 12/9/16
Thời Trang-Làm Đẹp Cách giảm béo cấp tốc sau sinh nhanh nhất bằng mật ong 17/6/16
Thời Trang-Làm Đẹp Chia sẻ một số phương thức giảm béo cấp tốc chỉ dành riêng cho phái nữ 21/5/16