Toàn Quốc Gắn Kim Cương Trên Răng

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 2/12/13.

Lượt xem: 184

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ngày nay vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cs[FONT=&quot]ử[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hàm răng tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng,đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u, kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT], đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p n[FONT=&quot]ụ[/FONT]c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i xinh là ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]. Do đó vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cái gì đó óng ánh, khác bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, gây chú ý trong n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ớ[/FONT]ilà đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng. Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, đá quý lên răng là l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u,đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là l[FONT=&quot]ứ[/FONT]a tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]ithanh thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u niên.
  Chính vì th[FONT=&quot]ế[/FONT],g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trên răng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành phong trào m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tNam ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] kh[FONT=&quot]ẽ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i duyên m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tchút đã đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c răng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cg[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ấ[/FONT]p lánh nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] xíu
  Muakimc[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu?

  B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cóth[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n c[FONT=&quot]ử[/FONT]a hàng trang s[FONT=&quot]ứ[/FONT]cg[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]ncho mình m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tviênkim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a ý. Kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng to hay nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] (1-2 ly) tùy thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c vào răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.Các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ncó th[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n d[FONT=&quot]ễ[/FONT]dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]ogiá c[FONT=&quot]ả[/FONT] không cao nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng khi đính thì không khác gìkimc[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng thiênnhiên và có th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i theo ý thích c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình. Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cg[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hay đá quý lênrăng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] nhàng và không h[FONT=&quot]ề[/FONT] có h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho răng, công đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng cũng đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]n, ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 15 phút (Bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m c[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch và đánhbóng). Tuy nhiên vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nàynên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n b[FONT=&quot]ở[/FONT]im[FONT=&quot]ộ[/FONT]t Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] có kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m và m[FONT=&quot]ắ[/FONT]t th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cao trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nv[FONT=&quot]ị[/FONT] trí g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n sao cho to[FONT=&quot]ả[/FONT] sáng nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u không s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngg[FONT=&quot]ắ[/FONT]n đá không đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o, đá s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ra ngay sau khi g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n và viên đá s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không to[FONT=&quot]ả[/FONT] sáng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] kì v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng.

  Cách th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n:
  - Đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]utiên, khoan m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t xoangtrên b[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng kính c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a viên kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i dùng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trám răng chuyên d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và chi[FONT=&quot]ế[/FONT]u đèn halogen đ[FONT=&quot]ể[/FONT]g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n k[FONT=&quot]ế[/FONT]t viên kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngvào b[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng .
  - Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ccu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cùng là đánh bóngxung quanh v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí răng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n,nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra b[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ặ[/FONT]tnh[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n, bóng, làm tôn thêmv[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p cho răng. Sau 15 phút ng[FONT=&quot]ồ[/FONT]i trên gh[FONT=&quot]ế[/FONT] răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]có n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ừơ[/FONT]i sáng bóng.
  [​IMG]
  [/URL]
  Cách gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]gìn và s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngsau[URL="http://nhakhoatrangdung.com.vn/gan-kim-cuong-tren-rang/5476-gan-kim-cuong-tren-rang.html"][B]g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng[/B][/URL]:
  Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh và chăm sóc răng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n duy trì theo cách thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, tuy nhiên nên l[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]th[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i răng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng:
  - Không c[FONT=&quot]ắ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ồ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng (nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là v[FONT=&quot]ớ[/FONT]irăng có đính kim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng).
  - Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cv[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ti[FONT=&quot]ế[/FONT]nhành bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng và b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngbàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i lông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m.
  Có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tcách an toàn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT]l[FONT=&quot]ấ[/FONT]p lánh trong n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mà không làm [FONT=&quot]ả[/FONT]nhh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng gì đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n men răng. Đó là s[FONT=&quot]ự[/FONT] ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng viên đá nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] chuyên dùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] trang trí cho răng. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i viên đá là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]priêng, k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]thàm răng tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tăng thêm s[FONT=&quot]ự[/FONT]quy[FONT=&quot]ế[/FONT]n rũ.
  Chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cho d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] này t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i[URL="http://nhakhoatrangdung.com.vn"][B]Nha khoa TrangDung[/B][/URL] là: 250.000/răng (không bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]mkim c[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng)
  [IMG]http://nhakhoatrangdung.com.vn/image/data/gan%20kim%20cuong%20tren%20rang.jpg

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:
  Nha khoaTrang Dung
  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023
  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784
  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn
  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn
  YM: nhakhoatrangdung1
 2. MaiLong66h

  MaiLong66h Thành Viên Mới

  Tham gia:
  14/11/13
  Bài viết:
  19
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Ninh Bình
  Tổ chức noel tại hà nội 0904 507 945
  Dịch vụ tổ chức noel tại hà nội 0904 507 945
  Tổ chức giáng sinh cho các bé tại hà nôi 0904 507 945
  Tổ chức giáng sinh 0904 507 945
  Thiết kế và trang trí giáng sinh trại hà nội 0904 507 945
  Thiết kế và trang trí noel 0904 507 945
  Công ty tổ chức noel tại hà nội 0904 507 945
  VONTAMEDIA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

  Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho thiếu nhi: tiệc sinh nhật, tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu, noel......
  Sắp tới giáng sinh 2013. Chúng tôi mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ sau:

  * Nhận thiết kế và trang trí không gian giáng sinh cho các nhà hàng, khách sạn, công ty, doanh nghiệp...

  * Lên kế hoạch chương trình vui chơi, đạo diễn , biên đạo, dàn dựng chương trình vui chơi giáng sinh cho các bé 0904 507 945.

  * Cung cấp nhóm múa thiếu nhi, nhóm nhảy thiếu nhi, nhóm hát thiếu nhi 0904 507 945.

  * Cung cấp tận nơi các mặt hàng trang trí noel: ông già noel, tuần lộc, tuyết bông, quả châu, dây thông, sao, đèn nháy, đèn led…... :0904 507 945

  * Cung cấp dịch vụ trang trí tiệc trang tí khu vực tổ chức giáng sinh 0904 507 945.

  * Tư vấn, tổ chức tiệc cuối năm cho nhân viên của các quý công ty, quý doanh nghiệp. 0904 507 945.

  * Cung cấp bóng bay hidro, hile, bóng bay thường các loại với giá cả rẻ nhất tại hà nội 0904 507 945.

  * Cung cấp bóng bay nghệ thuật, biểu diễn bóng nghệ thuật cho các bé 0904 507 945.

  * Thiết kế và thi công sân khấu khu vực tổ chức 0904 507 945.

  * Cho thuê âm thanh ánh sáng phục vụ chương trình
  .....
  Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ:
  Hotline: 0904 507 945 MR Vốn
  Email:vontamedia8686@gmail.com
  Websize: vontamedia.com