Toàn Quốc Điều trị tủy ở chân răng có cần thiết không?

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 12/1/14.

Lượt xem: 123

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  C[FONT=&quot]ấ[/FONT]utrúc răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng taphía ngoài là men, bên trong là ngà, trong cùng là vùng mô m[FONT=&quot]ề[/FONT]m g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i làt[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng, [FONT=&quot]ở[/FONT] đó có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, tĩnh m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch,th[FONT=&quot]ầ[/FONT]n kinh và các mao m[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch huy[FONT=&quot]ế[/FONT]tc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng. [FONT=&quot]Ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y chân răng là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngnhánh r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT], m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng phân nhánh t[FONT=&quot]ừ[/FONT]bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y phía trên xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n chóp chân răng. Răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] có t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 1 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n4 [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y.

  [​IMG]

  Khit[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm b[FONT=&quot]ở[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tl[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c do v[FONT=&quot]ế[/FONT]tgãy, vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] xâm nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p vào t[FONT=&quot]ủ[/FONT]ylàm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y viêm.T[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm gia tăng ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào và l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngmáu l[FONT=&quot]ư[/FONT]u thông làm tăng ápl[FONT=&quot]ự[/FONT]c bên trong t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y và gây đau. Chúng ta th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]yđau khi c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, nhai trên đóho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c khi u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng và ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn nóng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.

  Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]ychúng ta c[FONT=&quot]ầ[/FONT]nđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]ychân răng

  B[FONT=&quot]ở[/FONT]irăng b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y không t[FONT=&quot]ự[/FONT] lành l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c.N[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y,nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] lan r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, vùng x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngquanh răng đó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] thoái hóa và răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] r[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng.C[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]uvà t[FONT=&quot]ồ[/FONT]i t[FONT=&quot]ệ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nn[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n phòng khámnha khoa kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p. Lúc đó, s[FONT=&quot]ự[/FONT]l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]lành[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]ns[FONT=&quot]ự[/FONT] nghiêng l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngrăng k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n và sai kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n. M[FONT=&quot]ặ[/FONT]cdùnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngkho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t răng sau khi nh[FONT=&quot]ổ[/FONT]c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u răng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cc[FONT=&quot]ấ[/FONT]y ghép implant vàcác bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n pháp này t[FONT=&quot]ố[/FONT]n kém h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]uso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]ychân răng. Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y s[FONT=&quot]ự[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]nt[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]irăng nguyên th[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cáchđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y.

  Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y chân răng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]nhành nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?

  L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y chân răng là ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y răng b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ế[/FONT]t ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT]h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trong [FONT=&quot]ố[/FONT]ng chân răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ngmô t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh và t[FONT=&quot]ạ[/FONT]ohình l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y. [FONT=&quot]Ố[/FONT]ngt[FONT=&quot]ủ[/FONT]y s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trám kín v[FONT=&quot]ớ[/FONT]im[FONT=&quot]ộ[/FONT]t v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ngcao su, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ngăn ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]a s[FONT=&quot]ự[/FONT] tái viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]mc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng. Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo răng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c trám kín vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c b[FONT=&quot]ọ[/FONT]cch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] c[FONT=&quot]ả[/FONT]i thiên hình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ngth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cho răng.

  [​IMG]

  Hình[FONT=&quot]ả[/FONT]nh minh h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a

  Sauđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]yđi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra ?

  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngngay sau khi đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]yrăng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] h[FONT=&quot]ế[/FONT]t đau. [FONT=&quot]Ở[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p s[FONT=&quot]ự[/FONT]s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT] mô t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên có th[FONT=&quot]ể[/FONT]làm b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u vài ngày, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cb[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng các thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m đau bán [FONT=&quot]ở[/FONT]nhà thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c. T[FONT=&quot]ừ[/FONT] th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]mnày tr[FONT=&quot]ở[/FONT] đi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i răng và dùng ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nha khoa th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên, tránh nhai th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng trên răng đã l[FONT=&quot]ấ[/FONT]yt[FONT=&quot]ủ[/FONT]y và hãy đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nha sĩ đ[FONT=&quot]ề[/FONT]uđ[FONT=&quot]ặ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT]khám răng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ 6 tháng / 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoa Trang Dung


  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: nhakhoatrangdung@yahoo.com

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Điều trị
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Tỏi điều trị mụn trứng cá tại mặt hiệu quả 16/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Hỏi lậu thì có điều trị tại nhà được không vậy? 28/12/16
Mua Bán Tổng Hợp Tổng hợp những cách điều trị mun trứng cá độc lạ 22/12/16
Mua Bán Tổng Hợp Phương pháp điều trị yếu sinh lý nam nhi 29/11/16
Mua Bán Tổng Hợp Cách phòng & điều trị bệnh gút hiệu quả 28/11/16