Hồ Chí Minh Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp - uy tín - chất lượng

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi baovehb, 29/10/13.

Lượt xem: 167

 1. baovehb

  baovehb Thành Viên Mới

  Tham gia:
  29/10/13
  Bài viết:
  2
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Tp. HCM
  [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n đang tìm ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i pháp an ninh đáng tin c[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i giá c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p lý? B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n không hài lòng v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]bao ve c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] đang cung c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i? B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n mu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n nâng c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p ho[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] sung cho đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i ngũ nhân viên b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]? Hãy xem xét t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] chuyên nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a chúng tôi![/FONT]
  [FONT=&quot]Công ty TNHH D[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] Hòa Bình đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c thành l[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p và đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u hành b[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Ban giám đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]c nguyên là các s[/FONT][FONT=&quot]ĩ quan ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] huy trong l[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng Công an dày d[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]n nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] trong lĩnh v[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c an ninh, [/FONT][FONT=&quot]b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT].[/FONT]
  [FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] kh[/FONT][FONT=&quot]ẳ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh năng l[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c cung c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] chuyên nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p cũng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o d[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]ng ni[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m tin n[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i khách hàng, công [/FONT][FONT=&quot]ty TNHH D[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] Hòa Bình luôn n[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c ph[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]u và hoàn thi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n các chu[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]n quy đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] quan ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c năng v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] bao g[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]m:[/FONT][FONT=&quot]b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o hi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m trách nhi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]m, gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y xác nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u ki[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] ANTT, các ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] PCCC, s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]u cùng gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y phép s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng các công c[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
  [FONT=&quot]Nhân viên b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a chúng tôi đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c hu[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n luy[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n k[/FONT][FONT=&quot]ỹ[/FONT][FONT=&quot] năng nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] chuyên nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p cũng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] các k[/FONT][FONT=&quot]ỹ[/FONT][FONT=&quot] năng v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] PCCC, s[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]u. Bên c[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng ph[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t bu[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot] còn đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c trang b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] các công c[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] ( nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y s[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t, g[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y cao su, roi đi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n) và các ph[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng ti[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot] khác (b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] đàm, đèn pin, s[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] theo dõi, th[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] xe,...)[/FONT]
  [FONT=&quot]Nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i ích khách hàng khi s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a chúng tôi:[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  - Giá d[/FONT]
  [FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]nh tranh, ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng uy tín, d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] chuyên nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p.
  - Giá tr[/FONT]
  [FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m r[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] ro cho m[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t lên t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i 2 t[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] VNĐ
  - H[/FONT]
  [FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]g qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n lý hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i, luôn l[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]ng nghe và ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p thu ý ki[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n khách hàng.
  - H[/FONT]
  [FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] khách hàng 24/24 (phòng Ki[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m tra H[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n).
  - Nhân viên b[/FONT]
  [FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c trang b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot], đ[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] sung, thay th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] ngay trong tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p b[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]m, ma chay, l[/FONT][FONT=&quot]ễ[/FONT][FONT=&quot] T[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t,...không tính thêm phí.
  - N[/FONT]
  [FONT=&quot]hân viên b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] không can thi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p vào công vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c n[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot], ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p hành nghiêm túc các quy đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a khác hàng.
  - Ch[/FONT]
  [FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] huy m[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c tiêu luôn c[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t thông tin tình hình v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] trí b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] và g[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot]i báo cáo đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh kỳ.
  - [/FONT]
  [FONT=&quot]Công ty B[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] Hòa Bình có quan h[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i chính quy[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]a ph[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng, giúp tăng c[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng kh[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] năng x[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] lý tình hu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng, ph[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p và h[/FONT][FONT=&quot]ỗ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot] khi c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n thi[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t nh[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] an toàn tài s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n cho khách hàng.[/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i qua m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i gian dài ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]ng, [/FONT][FONT=&quot]Cong ty Bao ve[/FONT][FONT=&quot] Hòa Bình đã thành công trong vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c xây d[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng hi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]u uy tín, t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]o d[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]ng ni[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]m tin n[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i khách hàng b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng cũng nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] chuyên nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p trong [/FONT][FONT=&quot]d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình. Minh ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng rõ nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t cho đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u này là s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng khách hàng bao g[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]m hàng trăm c[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot] quan, t[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c, cá nhân đang s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng và hài lòng v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a chúng tôi [/FONT]
  [FONT=&quot]Hy v[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng thông tin trên, chúng tôi đã giúp b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n có thêm s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a ch[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i [/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u cho [/FONT][FONT=&quot]nhu c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot], v[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] sĩ c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a mình.[/FONT]
  [FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i thông tin chi ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t xin vui lòng truy c[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p website: baovehoabinh.com.vn
  [/FONT]