Toàn Quốc Có nên nhổ răng khôn?

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 25/1/14.

Lượt xem: 138

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Theo quan ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]mxa x[FONT=&quot]ư[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tNam cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngrăngkhôn là chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngmang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng trên th[FONT=&quot]ự[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT] thì chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n này l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i phi[FONT=&quot]ề[/FONT]n ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]cvà gây khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u

  V[FONT=&quot]ậ[/FONT]ytheo thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ữ[/FONT]nha khoarăngkhôn là gì?

  Răngkhôn” (wisdom tooth) đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cdùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] răng hàm l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] ba. Chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng này có đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ễ[/FONT]nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trên cung răng và th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vào khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n18 – 25 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i.

  Theo nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]uc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nhakhoa, răng khôn hàm d[FONT=&quot]ướ[/FONT]icó t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch và ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]mcao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Răng khôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch và ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]md[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, khó v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh nên th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng gây ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngcho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, đau, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]mtrùng, há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT]… các răng này cũng ít tham gia vào ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng nhai. Chính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y,răngkhôn th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]


  [​IMG]

  Tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]crăngkhôn có r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ế[/FONT]khác nhau, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này gópph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]khó và k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p: m[FONT=&quot]ọ[/FONT]cth[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch ngoài, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch trong, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]chxa, n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ngang, n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c và ph[FONT=&quot]ố[/FONT]ih[FONT=&quot]ợ[/FONT]p các d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng này v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau.

  Bi[FONT=&quot]ế[/FONT]nch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]irăngkhôn?

  Khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]gây ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngsau:

  Viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]itrùm, viêm mô t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào: cácrăng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch gây nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn (vùng này l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó v[FONT=&quot]ệ[/FONT]sinh làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch) nên lâungày gây hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT],đau quanh thân răng, viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]itrùm, sau đó t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o túi m[FONT=&quot]ủ[/FONT] (ápxe), c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng hàm. Tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m kéo dài s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] phá hu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngxung quanh răng này và các răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.Trong các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]gây viêm x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t…

  Sâu răng k[FONT=&quot]ế[/FONT]bên: khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]t nghiêng t[FONT=&quot]ự[/FONT]avào răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] bên, v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí này th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]inhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch.K[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] là b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân các răng này và các răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]sâu. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chú ý răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n răng khôn là răng c[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]nth[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai, có vai trò r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tham gia quá trình nhai.

  Nang thân răng: các răngkhôn ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m trongx[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nang thân răng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ntri[FONT=&quot]ể[/FONT]n âm th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m trong x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT],x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, làm tăng nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] gãy x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm. Ngoài ra, khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, làm xô đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y có th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây chen chúc các răng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c.

  Khi nào nênnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn?

  Các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p có ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn là răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m đã gây bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng: đau, khít hàm, viêm s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, sâu răng… Răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]chra kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i cung răng, khôngtham gia vào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nhai,gây tr[FONT=&quot]ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.Nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng theo yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhhình răng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình. Theo kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] chuyên gia, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] d[FONT=&quot]ự[/FONT]phòngrăngkhôn hàm d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cl[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch giúp tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tai bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đau nh[FONT=&quot]ứ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] sau và công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]u ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]ngi[FONT=&quot]ả[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  Trong 24 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]sau khinh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn, ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y máu có th[FONT=&quot]ể[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nvài gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. S[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] vùngnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]tuỳ thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] khó c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng nh[FONT=&quot]ổ[/FONT]và c[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i.Khi thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c tê h[FONT=&quot]ế[/FONT]t tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đau, c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ộ[/FONT] đau tuỳ thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c c[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]am[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Tuy nhiên, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]cph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đau b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách ch[FONT=&quot]ườ[/FONT]m đá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n và u[FONT=&quot]ố[/FONT]ngthu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đúng theo đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n kê c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT].

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1