1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Có nên nhổ răng khôn?

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 25/1/14.

Lượt xem: 137

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Theo quan ni[FONT=&quot]ệ[/FONT]mxa x[FONT=&quot]ư[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]tNam cho r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngrăngkhôn là chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ngmang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng trên th[FONT=&quot]ự[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT] thì chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng may m[FONT=&quot]ắ[/FONT]n này l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i phi[FONT=&quot]ề[/FONT]n ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]cvà gây khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u

  V[FONT=&quot]ậ[/FONT]ytheo thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ữ[/FONT]nha khoarăngkhôn là gì?

  Răngkhôn” (wisdom tooth) đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cdùng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] răng hàm l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n th[FONT=&quot]ứ[/FONT] ba. Chi[FONT=&quot]ế[/FONT]crăng này có đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ễ[/FONT]nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trên cung răng và th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c vào khi b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n18 – 25 tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i.

  Theo nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]uc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] nhakhoa, răng khôn hàm d[FONT=&quot]ướ[/FONT]icó t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch và ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]mcao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Răng khôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch và ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]md[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, khó v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh nên th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng gây ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngcho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, đau, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]mtrùng, há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT]… các răng này cũng ít tham gia vào ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng nhai. Chính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y,răngkhôn th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c các nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT]


  [​IMG]

  Tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]crăngkhôn có r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u th[FONT=&quot]ế[/FONT]khác nhau, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này gópph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]khó và k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p: m[FONT=&quot]ọ[/FONT]cth[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch ngoài, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch trong, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]chxa, n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ngang, n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c và ph[FONT=&quot]ố[/FONT]ih[FONT=&quot]ợ[/FONT]p các d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng này v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nhau.

  Bi[FONT=&quot]ế[/FONT]nch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]irăngkhôn?

  Khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]gây ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngsau:

  Viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]itrùm, viêm mô t[FONT=&quot]ế[/FONT] bào: cácrăng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch gây nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]i nhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn (vùng này l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó v[FONT=&quot]ệ[/FONT]sinh làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch) nên lâungày gây hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ỏ[/FONT],đau quanh thân răng, viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]itrùm, sau đó t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o túi m[FONT=&quot]ủ[/FONT] (ápxe), c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng hàm. Tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m kéo dài s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] phá hu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngxung quanh răng này và các răng bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh.Trong các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]gây viêm x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm, nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t…

  Sâu răng k[FONT=&quot]ế[/FONT]bên: khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]t nghiêng t[FONT=&quot]ự[/FONT]avào răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] bên, v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí này th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ồ[/FONT]inhét th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, viêm nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m, r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch.K[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] là b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân các răng này và các răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]sâu. C[FONT=&quot]ầ[/FONT]n chú ý răng k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ậ[/FONT]n răng khôn là răng c[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]nth[FONT=&quot]ứ[/FONT] hai, có vai trò r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tham gia quá trình nhai.

  Nang thân răng: các răngkhôn ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m trongx[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nang thân răng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ntri[FONT=&quot]ể[/FONT]n âm th[FONT=&quot]ầ[/FONT]m trong x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u không đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT],x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] tiêu x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ầ[/FONT]n d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, làm tăng nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] gãy x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm. Ngoài ra, khirăngkhôn m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, làm xô đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y có th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây chen chúc các răng tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c.

  Khi nào nênnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn?

  Các tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p có ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn là răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m đã gây bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng: đau, khít hàm, viêm s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, sâu răng… Răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c l[FONT=&quot]ệ[/FONT]chra kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i cung răng, khôngtham gia vào vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nhai,gây tr[FONT=&quot]ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.Nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng theo yêu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhhình răng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c hình. Theo kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] chuyên gia, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] d[FONT=&quot]ự[/FONT]phòngrăngkhôn hàm d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]m ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cl[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch giúp tránh nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng tai bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đau nh[FONT=&quot]ứ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] sau và công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]u ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nên đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]ngi[FONT=&quot]ả[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  Trong 24 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]sau khinh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng khôn, ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y máu có th[FONT=&quot]ể[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nvài gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. S[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] vùngnh[FONT=&quot]ổ[/FONT] răng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]tuỳ thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] khó c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng nh[FONT=&quot]ổ[/FONT]và c[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i.Khi thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c tê h[FONT=&quot]ế[/FONT]t tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đau, c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ộ[/FONT] đau tuỳ thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c c[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]am[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i. Tuy nhiên, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]cph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]ng đau b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách ch[FONT=&quot]ườ[/FONT]m đá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n và u[FONT=&quot]ố[/FONT]ngthu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đúng theo đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n kê c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT].

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1