Toàn Quốc Chữa tủy răng - đau răng một lần duy nhất tại nha khoa Trang Dung

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 19/1/14.

Lượt xem: 130

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngkhich[FONT=&quot]ữ[/FONT]a t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nph[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i phòng khámnha khoa t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2 – 3 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]trăng viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y lâu ngày d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i viêm quanh cu[FONT=&quot]ố[/FONT]ngc[FONT=&quot]ấ[/FONT]p thì s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tái khám l[FONT=&quot]ạ[/FONT]inhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n. Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uđó khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]ikhi đich[FONT=&quot]ữ[/FONT]a t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa TrangDung vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng di[FONT=&quot]ễ[/FONT]nra ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n duy nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i công ngh[FONT=&quot]ệ[/FONT]m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i Profile – Protaper s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]m d[FONT=&quot]ứ[/FONT]thoàn toàn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau nh[FONT=&quot]ứ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tan toàn hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT].

  • Gói d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] bao g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m:Thăm khám và t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n + L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y t[FONT=&quot]ủ[/FONT]yrăng + Hàn t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y và hànvĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n.

  Đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]utiên b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]pphim X- quang: Đánh giá m[FONT=&quot]ứ[/FONT]cđ[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]atu[FONT=&quot]ỷ[/FONT], tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ổ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]cquanh răng, chóp răng, xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nhhình d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng [FONT=&quot]ố[/FONT]ng tu[FONT=&quot]ỷ[/FONT], phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tu[FONT=&quot]ỷ[/FONT]. Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] phân tích ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] ra sao đ[FONT=&quot]ể[/FONT]b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân có th[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ắ[/FONT]m rõ.Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ptheo, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]ns[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c gây tê t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ỗ[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT]làm xua đi c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]ccó răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y, sau đó nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] khoan m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t l[FONT=&quot]ổ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT]thân răng xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y và đi d[FONT=&quot]ọ[/FONT]ctheo [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm l[FONT=&quot]ấ[/FONT]ys[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch mô t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhvà t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o hình l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng Protaper

  [​IMG]

  H[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng máy X-smart + protaper máy

  Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]yrăng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngProtaper là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ả[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]nnh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o hình [FONT=&quot]ố[/FONT]ngt[FONT=&quot]ủ[/FONT]y c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i nha hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ư[/FONT]u đi[FONT=&quot]ể[/FONT]mh[FONT=&quot]ơ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trâm xoay tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây, có đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] thuôn h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] m[FONT=&quot]ề[/FONT]md[FONT=&quot]ẻ[/FONT]o cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT]khi c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t và đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] an toàn trong s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng cũng cao h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n,các b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n không đ[FONT=&quot]ề[/FONT]ut[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]nl[FONT=&quot]ợ[/FONT]i cho quá trình t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o hình [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]ym[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng.

  Sau khi t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch,bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] xác đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh chi[FONT=&quot]ề[/FONT]udài [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng máy Propex II (máy đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh v[FONT=&quot]ị[/FONT]chóp t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y).

  [​IMG]

  Máy Propex II

  Máy Propex II giúp ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u dài [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]ym[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cách chính xác, tránhtình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng đi quá chópgây th[FONT=&quot]ủ[/FONT]ng sàn, sau đó bács[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] dùng th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đo chính xác chi[FONT=&quot]ề[/FONT]udài [FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y.

  [​IMG]

  Th[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u dài [FONT=&quot]ố[/FONT]ng

  [FONT=&quot]Ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y sau khi đã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cs[FONT=&quot]ử[/FONT]a so[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c hàn b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cocstysomol (t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o) và hàn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nhai. Bác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cho b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đi ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]pXQ răng v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT]đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y.

  Hình [FONT=&quot]ả[/FONT]nhsau khi ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p phim X_Q ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]t tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]nqu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ế[/FONT]

  [​IMG]
  [​IMG]
  Phim hàn ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a kín h[FONT=&quot]ế[/FONT]t ông t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y

  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]isao nênch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]inha khoa TrangDung

  - Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]m th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian không đau đ[FONT=&quot]ớ[/FONT]n.

  - Tính chính xáccao, an toàn

  - Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] lâu dài và b[FONT=&quot]ề[/FONT]nv[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng.

  - Trang thi[FONT=&quot]ế[/FONT]tb[FONT=&quot]ị[/FONT] hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i.

  - Vô trùng tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i.
  [​IMG]


  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web: http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1