1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Chữa sâu răng ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 8/1/14.

Lượt xem: 143

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Nguyên nhân gâysâurăng là do khi chúng ta ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ngnh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng có ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]ctinh b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t, thì m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn đó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]l[FONT=&quot]ư[/FONT]u l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trên răng. Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]nv[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng trong răng, mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] k[FONT=&quot]ế[/FONT]th[FONT=&quot]ợ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tđ[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đó t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i axit, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng axit này sau m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]phá ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p màng b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng. t[FONT=&quot]ạ[/FONT]ora nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ế[/FONT]t n[FONT=&quot]ứ[/FONT]t ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cl[FONT=&quot]ỗ[/FONT] h[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng trên răng, đó g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i làsâurăng.

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]ukhông đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT], b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhcó th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây các bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng, viêm quanhcu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng răng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau d[FONT=&quot]ữ[/FONT]d[FONT=&quot]ộ[/FONT]i.Sâurăng còn có th[FONT=&quot]ể[/FONT]gây viêm h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch, viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]mchí gây nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m trùng huy[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

  Sâurăng là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tb[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tính ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n. Tuy y h[FONT=&quot]ọ[/FONT]cđã phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u, v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngđã đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngrãi nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT]b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh sâu răng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ngày càng tăng [FONT=&quot]ở[/FONT] các n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n(90%, th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí 100% dân s[FONT=&quot]ố[/FONT]).

  D[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhsâu răng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n
  [​IMG]
  - Nhìn th[FONT=&quot]ấ[/FONT]yl[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu: Th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng là th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n men và ngà răng.

  - Đau bu[FONT=&quot]ố[/FONT]tkhi kích thích: Khi th[FONT=&quot]ứ[/FONT]căn l[FONT=&quot]ọ[/FONT]t vào l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu, khi ăn nóng, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t..., b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nhnhân s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đau bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t; h[FONT=&quot]ế[/FONT]t tác nhân kích thích s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] h[FONT=&quot]ế[/FONT]tđau.

  - N[FONT=&quot]ế[/FONT]uth[FONT=&quot]ấ[/FONT]y răng có l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu mà đau thành c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n kéo dài kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 10 phút r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]u d[FONT=&quot]ầ[/FONT]nthì đó là d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đã b[FONT=&quot]ị[/FONT]viêm t[FONT=&quot]ủ[/FONT]y răng. Lúc này, s[FONT=&quot]ự[/FONT] can thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha sĩ là r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tc[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT]ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a sâu răng, c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n n[FONT=&quot]ạ[/FONT]o s[FONT=&quot]ạ[/FONT]chngà v[FONT=&quot]ụ[/FONT]n, sát khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n l[FONT=&quot]ỗ[/FONT] sâu và hàn kín. Tùy theo v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a l[FONT=&quot]ỗ[/FONT]sâu, m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] sâu và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n kinh t[FONT=&quot]ế[/FONT]c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân, bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hàn phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p.

  Phòngsâu răng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT]phòngsâu răng, không nên ăn v[FONT=&quot]ặ[/FONT]t,nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn có đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng; tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t x[FONT=&quot]ơ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] rau, táo, cam... C[FONT=&quot]ầ[/FONT]ntăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngcách: ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] mang thai ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]tlà cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ủ[/FONT] canxi và vitamin; tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] em c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ngcòi x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, suy dinh d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng vì đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngt[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT] phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng. Vitamin D, fluor là ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t vi l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tquan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nâng cao ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a răng.

  V[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ả[/FONT]irăng đúng cách v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i kem ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a fluor, t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là sau b[FONT=&quot]ữ[/FONT]aăn. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n/ngày thì nên làm vào bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]itr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT]. Nênkhám răngl[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cao răng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ 6 tháng/l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n.

  [​IMG]
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT] quý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1