Toàn Quốc Chữa bệnh nghiến răng ở đâu

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 8/1/14.

Lượt xem: 139

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngdi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ra lúc chúng ta đangng[FONT=&quot]ủ[/FONT] say. Chúng ta khônghay bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t trong lúc ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] mình b[FONT=&quot]ị[/FONT]nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng hay không. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]mang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n thì r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nó [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngl[FONT=&quot]ớ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngm[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nhai và kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]arăng.

  H[FONT=&quot]ậ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng:

  a. Răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: răng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t l[FONT=&quot]ớ[/FONT]pmen đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p ngà bên trong có ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a các dây th[FONT=&quot]ầ[/FONT]nkinh, d[FONT=&quot]ễ[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng, n[FONT=&quot]ứ[/FONT]t gãy các múi răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là lung lay ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c r[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng. Anh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]cnăng nhai và c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giácngon mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, nhìn khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t già đi.

  b. Đau đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đau m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t mãn tính:nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm c[FONT=&quot]ơ[/FONT]hàm ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có th[FONT=&quot]ắ[/FONT]t liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, gây [FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]ngcác s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n hóa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a quá trình trao đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong mô c[FONT=&quot]ơ[/FONT].T[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó gây nên các tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng: đau kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]phàm, có ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng kêu l[FONT=&quot]ụ[/FONT]p c[FONT=&quot]ụ[/FONT]p khi há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nhai, r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngkhó, làm da m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y x[FONT=&quot]ệ[/FONT] xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.Đi lèm v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng Stress càng làm chob[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng tr[FONT=&quot]ở[/FONT]nên tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng

  c.R[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]pthái d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm: nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ớ[/FONT]ivi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i và r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]nc[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc mô kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p, h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ikh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p hàm, đau vùng c[FONT=&quot]ổ[/FONT], vùng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t … gây nên hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng khó nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t.

  Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng

  a. Qu[FONT=&quot]ả[/FONT]nlý Stress:

  Tham gia các mônth[FONT=&quot]ể[/FONT] thao nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p th[FONT=&quot]ể[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, các môn th[FONT=&quot]ể[/FONT] thao tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng nghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p Bác sĩ tâm lý.

  b. S[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]ov[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng:

  S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cao su trong đómángch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng là gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.Mángch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc quá m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c,nâng đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] hàm t[FONT=&quot]ố[/FONT]t …s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngv[FONT=&quot]ề[/FONT] ban đêm khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT].


  [​IMG]

  c. Các v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] răng:

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]ct[FONT=&quot]ừ[/FONT] răng, nha sĩ có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hànhn[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng xô l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch. Trong đó vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cmài ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ccho là mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] cao. Ngoài ra ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhnha cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem là bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n pháp h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c giúp c[FONT=&quot]ả[/FONT]ithi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng quan gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai hàm.

  d. S[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c:

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] do tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]athu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m c[FONT=&quot]ả[/FONT]m,bác sĩ có th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c kê cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nm[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c khác đ[FONT=&quot]ể[/FONT]làm m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng này

  e. Thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]ithói quen .

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh thói quen si[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng, ban ngày cóth[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thói quen đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]ul[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai hàm răng khi nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t và khi ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] . Lâu d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác này s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành thói quen haynói cách khác là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng vô th[FONT=&quot]ứ[/FONT]cđ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] thói quen nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng.

  f. Khám răngtheo đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kì.

  Là cách t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT]sang l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng. Thông quacác d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngvà hàm Nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nra t[FONT=&quot]ậ[/FONT]tnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng trong khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nm[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không h[FONT=&quot]ề[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nthêm quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1