1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Chữa bệnh nghiến răng ở đâu

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 8/1/14.

Lượt xem: 138

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngdi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n ra lúc chúng ta đangng[FONT=&quot]ủ[/FONT] say. Chúng ta khônghay bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t trong lúc ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] mình b[FONT=&quot]ị[/FONT]nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng hay không. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] qu[FONT=&quot]ả[/FONT]mang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n thì r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng nó [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngl[FONT=&quot]ớ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n toàn b[FONT=&quot]ộ[/FONT] h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngm[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nhai và kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]arăng.

  H[FONT=&quot]ậ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng:

  a. Răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: răng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]b[FONT=&quot]ị[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t l[FONT=&quot]ớ[/FONT]pmen đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ra l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p ngà bên trong có ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]a các dây th[FONT=&quot]ầ[/FONT]nkinh, d[FONT=&quot]ễ[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng, n[FONT=&quot]ứ[/FONT]t gãy các múi răng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí là lung lay ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c r[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng. Anh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]cnăng nhai và c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giácngon mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng, nhìn khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t già đi.

  b. Đau đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đau m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t mãn tính:nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u có th[FONT=&quot]ể[/FONT] làm c[FONT=&quot]ơ[/FONT]hàm ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i có th[FONT=&quot]ắ[/FONT]t liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, gây [FONT=&quot]ứ[/FONT] đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]ngcác s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n hóa c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a quá trình trao đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t trong mô c[FONT=&quot]ơ[/FONT].T[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó gây nên các tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng: đau kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]phàm, có ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng kêu l[FONT=&quot]ụ[/FONT]p c[FONT=&quot]ụ[/FONT]p khi há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c nhai, r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ậ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch, há mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngkhó, làm da m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y x[FONT=&quot]ệ[/FONT] xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng.Đi lèm v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các c[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đau là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng Stress càng làm chob[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng tr[FONT=&quot]ở[/FONT]nên tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng

  c.R[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]pthái d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm: nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n t[FONT=&quot]ớ[/FONT]ivi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c làm thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i và r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]nc[FONT=&quot]ấ[/FONT]u trúc mô kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p, h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ikh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p hàm, đau vùng c[FONT=&quot]ổ[/FONT], vùng m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t … gây nên hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng khó nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t.

  Ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng

  a. Qu[FONT=&quot]ả[/FONT]nlý Stress:

  Tham gia các mônth[FONT=&quot]ể[/FONT] thao nh[FONT=&quot]ư[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p th[FONT=&quot]ể[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]c, các môn th[FONT=&quot]ể[/FONT] thao tăng c[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ự[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng nghiêm tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p Bác sĩ tâm lý.

  b. S[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]ov[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng:

  S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cao su trong đómángch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng là gi[FONT=&quot]ả[/FONT]i pháp đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem là hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.Mángch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc quá m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c,nâng đ[FONT=&quot]ỡ[/FONT] hàm t[FONT=&quot]ố[/FONT]t …s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngv[FONT=&quot]ề[/FONT] ban đêm khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT].


  [​IMG]

  c. Các v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] v[FONT=&quot]ề[/FONT] răng:

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng có ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n g[FONT=&quot]ố[/FONT]ct[FONT=&quot]ừ[/FONT] răng, nha sĩ có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hànhn[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng xô l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch. Trong đó vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]cmài ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ccho là mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] cao. Ngoài ra ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhnha cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c xem là bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n pháp h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c giúp c[FONT=&quot]ả[/FONT]ithi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng quan gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai hàm.

  d. S[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c:

  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] do tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]athu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ch[FONT=&quot]ố[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m c[FONT=&quot]ả[/FONT]m,bác sĩ có th[FONT=&quot]ể[/FONT] thay thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c kê cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nm[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c khác đ[FONT=&quot]ể[/FONT]làm m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tác d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng này

  e. Thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]ithói quen .

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh thói quen si[FONT=&quot]ế[/FONT]t ch[FONT=&quot]ặ[/FONT]t răng ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]cnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng, ban ngày cóth[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thói quen đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT] đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]ul[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai hàm răng khi nu[FONT=&quot]ố[/FONT]t và khi ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] . Lâu d[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác này s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]tr[FONT=&quot]ở[/FONT] thành thói quen haynói cách khác là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng vô th[FONT=&quot]ứ[/FONT]cđ[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] thói quen nghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng.

  f. Khám răngtheo đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kì.

  Là cách t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT]sang l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng. Thông quacác d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngvà hàm Nha sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng phát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nra t[FONT=&quot]ậ[/FONT]tnghi[FONT=&quot]ế[/FONT]n răng trong khi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nm[FONT=&quot]ặ[/FONT]c dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không h[FONT=&quot]ề[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nthêm quý khách vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1