Toàn Quốc Chỉnh nha không cần nhổ răng ở đâu

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 30/3/14.

Lượt xem: 169

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Có rất nhiều ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n muốn ca[FONT=&quot]̉[/FONT]i thiê[FONT=&quot]̣[/FONT]n hàm răng khấp khê[FONT=&quot]̉[/FONT]nh, mo[FONT=&quot]̣[/FONT]c chen chúc đê[FONT=&quot]̉[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nênxinh đe[FONT=&quot]̣[/FONT]p, t[FONT=&quot]ự[/FONT]tin bằng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngphápchỉnh nha cố đi[FONT=&quot]̣[/FONT]nh. Tuy nhiên theo ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngphápchỉnh nha truyền thống, khi tiến hành sắp xếp la[FONT=&quot]̣[/FONT]i các răngmo[FONT=&quot]̣[/FONT]c chen ch[FONT=&quot]ư[/FONT]́c, lê[FONT=&quot]̣[/FONT]ch la[FONT=&quot]̣[/FONT]c pha[FONT=&quot]̉[/FONT]i nhô[FONT=&quot]̉[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT]́t 2 hoă[FONT=&quot]̣[/FONT]c 4 răng tiền cối (răng số 4) đê[FONT=&quot]̉[/FONT] ta[FONT=&quot]̣[/FONT]o khoa[FONT=&quot]̉[/FONT]ngtrống. Sau đó kéo các răng vào kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ngtr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng và s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p x[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho ngay ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng hàng.

  Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i phát minh khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT] nong hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng-hàm Transforce c[FONT=&quot]ủ[/FONT]agiáo s[FONT=&quot]ư[/FONT] William Clark, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chuyên gia hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anghànhch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, viê[FONT=&quot]̣[/FONT]c chi[FONT=&quot]̉[/FONT]nh nha sẽ tr[FONT=&quot]ở[/FONT]nên dễ dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n mà khôngcần pha[FONT=&quot]̉[/FONT]i nhô[FONT=&quot]̉[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT]́t răng. Khi kết h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng Transforce, chúngta có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng hàm theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ngang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 8mm và theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u d[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n6mm. Sau khi nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngthì kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngt[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] các răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c chen chúc, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p x[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ingay ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.

  [​IMG]

  Khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]ungang TRANSFORCE 2

  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, kết h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT] Transforcekhich[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ơ[/FONT]́ikhuôn mă[FONT=&quot]̣[/FONT]t cân đối, vì nó lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i[FONT=&quot]ở[/FONT] 2 bên khóe mép do khôngb[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] b[FONT=&quot]ớ[/FONT]t răng. Và trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]cđây n[FONT=&quot]ế[/FONT]u dùng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tc[FONT=&quot]ắ[/FONT]t x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm thì ngày nay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]Tranforcecó th[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha mà không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]uthu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.

  [​IMG]

  Khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng hàm theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]ud[FONT=&quot]ọ[/FONT]c TRANSFORCE 2 SAGITTAL

  Th[FONT=&quot]ơ[/FONT]̀i gian mang hàmTRANSFORCE là bao lâu?

  Nhiều ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n lo lắng khi mang nhiều khí cu[FONT=&quot]̣[/FONT] trong miê[FONT=&quot]̣[/FONT]ng trong th[FONT=&quot]ơ[/FONT]̀igian dài…Tuy nhiên,hàmtransforce đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cthiết kế nho[FONT=&quot]̉[/FONT] gọn, và đây là khí cu[FONT=&quot]̣[/FONT] hỗ tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]chỉnh nha cố đi[FONT=&quot]̣[/FONT]nh nên ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n chi[FONT=&quot]̉[/FONT] đeo hàm transforce chi[FONT=&quot]̉[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT]̀ 3 – 6 tháng (tùy t[FONT=&quot]ư[/FONT]̀ng tr[FONT=&quot]ươ[/FONT]̀ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p).

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Chỉnh không
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Nên tậu máy làm cho mát không khí hãng nào ? Hôm nay lúc 18:19
Mua Bán Tổng Hợp Sở hữu nhà chung cư: Không có chuyện trắng tay sau 50 năm 15/3/17
Mua Bán Tổng Hợp Khi bài thi trắc nghiệm không nên phạm phải những vấn đề như sau 24/2/17
Mua Bán Tổng Hợp Sau bấm mí có đẹp không? 21/2/17
Mua Bán Tổng Hợp CHẠY BỘ CÓ GIẢM ĐƯỢC MỠ BỤNG HAY KHÔNG? 15/2/17