1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Chỉnh nha không cần nhổ răng ở đâu

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 30/3/14.

Lượt xem: 166

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Có rất nhiều ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n muốn ca[FONT=&quot]̉[/FONT]i thiê[FONT=&quot]̣[/FONT]n hàm răng khấp khê[FONT=&quot]̉[/FONT]nh, mo[FONT=&quot]̣[/FONT]c chen chúc đê[FONT=&quot]̉[/FONT] tr[FONT=&quot]ở[/FONT] nênxinh đe[FONT=&quot]̣[/FONT]p, t[FONT=&quot]ự[/FONT]tin bằng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngphápchỉnh nha cố đi[FONT=&quot]̣[/FONT]nh. Tuy nhiên theo ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngphápchỉnh nha truyền thống, khi tiến hành sắp xếp la[FONT=&quot]̣[/FONT]i các răngmo[FONT=&quot]̣[/FONT]c chen ch[FONT=&quot]ư[/FONT]́c, lê[FONT=&quot]̣[/FONT]ch la[FONT=&quot]̣[/FONT]c pha[FONT=&quot]̉[/FONT]i nhô[FONT=&quot]̉[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT]́t 2 hoă[FONT=&quot]̣[/FONT]c 4 răng tiền cối (răng số 4) đê[FONT=&quot]̉[/FONT] ta[FONT=&quot]̣[/FONT]o khoa[FONT=&quot]̉[/FONT]ngtrống. Sau đó kéo các răng vào kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ngtr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng và s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p x[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]icho ngay ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng hàng.

  Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nnay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i phát minh khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT] nong hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng-hàm Transforce c[FONT=&quot]ủ[/FONT]agiáo s[FONT=&quot]ư[/FONT] William Clark, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chuyên gia hàng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anghànhch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i, viê[FONT=&quot]̣[/FONT]c chi[FONT=&quot]̉[/FONT]nh nha sẽ tr[FONT=&quot]ở[/FONT]nên dễ dàng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n mà khôngcần pha[FONT=&quot]̉[/FONT]i nhô[FONT=&quot]̉[/FONT] b[FONT=&quot]ơ[/FONT]́t răng. Khi kết h[FONT=&quot]ợ[/FONT]phàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng Transforce, chúngta có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng hàm theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ngang đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 8mm và theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]u d[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n6mm. Sau khi nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngthì kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ố[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngt[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] các răng m[FONT=&quot]ọ[/FONT]c chen chúc, l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c có th[FONT=&quot]ể[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p x[FONT=&quot]ế[/FONT]p l[FONT=&quot]ạ[/FONT]ingay ng[FONT=&quot]ắ[/FONT]n.

  [​IMG]

  Khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]ungang TRANSFORCE 2

  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, kết h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT] Transforcekhich[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ơ[/FONT]́ikhuôn mă[FONT=&quot]̣[/FONT]t cân đối, vì nó lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i[FONT=&quot]ở[/FONT] 2 bên khóe mép do khôngb[FONT=&quot]ị[/FONT] nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] b[FONT=&quot]ớ[/FONT]t răng. Và trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ts[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]cđây n[FONT=&quot]ế[/FONT]u dùng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u thu[FONT=&quot]ậ[/FONT]tc[FONT=&quot]ắ[/FONT]t x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm thì ngày nay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]Tranforcecó th[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ngch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha mà không c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẫ[/FONT]uthu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t.

  [​IMG]

  Khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]nong r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm t[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng hàm theo chi[FONT=&quot]ề[/FONT]ud[FONT=&quot]ọ[/FONT]c TRANSFORCE 2 SAGITTAL

  Th[FONT=&quot]ơ[/FONT]̀i gian mang hàmTRANSFORCE là bao lâu?

  Nhiều ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n lo lắng khi mang nhiều khí cu[FONT=&quot]̣[/FONT] trong miê[FONT=&quot]̣[/FONT]ng trong th[FONT=&quot]ơ[/FONT]̀igian dài…Tuy nhiên,hàmtransforce đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cthiết kế nho[FONT=&quot]̉[/FONT] gọn, và đây là khí cu[FONT=&quot]̣[/FONT] hỗ tr[FONT=&quot]ợ[/FONT]chỉnh nha cố đi[FONT=&quot]̣[/FONT]nh nên ba[FONT=&quot]̣[/FONT]n chi[FONT=&quot]̉[/FONT] đeo hàm transforce chi[FONT=&quot]̉[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT]̀ 3 – 6 tháng (tùy t[FONT=&quot]ư[/FONT]̀ng tr[FONT=&quot]ươ[/FONT]̀ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p).

  [​IMG]

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Chỉnh không
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp CHẠY BỘ CÓ GIẢM ĐƯỢC MỠ BỤNG HAY KHÔNG? Thứ tư lúc 23:41
Mua Bán Tổng Hợp Ở trong dịp lễ tình yêu không nên thực hiện các việc này Thứ ba lúc 10:35
Mua Bán Tổng Hợp Công an vào cuộc vụ bán khống nhà ở xã hội Đại Kim 7/2/17
Mua Bán Tổng Hợp MÁY CHÀ SÀN LAVOR CHUYÊN GIA CHO KHÔNG GIAN SẠCH 16/1/17
Mua Bán Tổng Hợp DN kinh doanh ô tô: "Bán không được, phá sản không xong" 30/12/16