1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Chỉnh nha cố định ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 13/12/13.

Lượt xem: 189

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cth[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n khi quá trình thay răng đãhoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c răng và khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]tnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh, chen chúc, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]nchìa, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n sâu, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n chéo, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n h[FONT=&quot]ở[/FONT], răng xô l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch,răng th[FONT=&quot]ư[/FONT]a, v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c móm. Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ể[/FONT]ubi[FONT=&quot]ế[/FONT]t và k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] năng chuyên bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]tk[FONT=&quot]ế[/FONT], s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và ki[FONT=&quot]ể[/FONT]msoát nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha đ[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]nrăng và x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm vào v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí đúng và t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t cân đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i.

  [​IMG]
  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]isao c[FONT=&quot]ầ[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha ?
  T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ề[/FONT]u mong mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n có n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p và đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngkh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hàm răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]pkh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh và chen chúc th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch.Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] làm cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT]sâu răng mà còn d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i. Các v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] khác có th[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra là mòn men răng b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ự[/FONT]c quá t[FONT=&quot]ả[/FONT]i lên x[FONT=&quot]ươ[/FONT]nghàm, làm r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p thái d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nđau kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p, đau đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đau c[FONT=&quot]ổ[/FONT]m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tính. Ngoài vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng ăn nhai, sai kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n còn [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n hô h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hoàn máu và phát âm.Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u hàm răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]pkh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh, giúp x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và các c[FONT=&quot]ơ[/FONT] nhai phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n đúng. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] sâu răng, viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]ocác ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]nhai, th[FONT=&quot]ở[/FONT], phát âm, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngrăng


  Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dung
  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]chch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh g[FONT=&quot]ồ[/FONT]mcác b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c:
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c1: L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p phim CTconbin
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c2: Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] phân tích phim và lên k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c3: Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha ( m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài, dây chun…)
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c4: Theo dõi đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ. B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh.

  Mu[FONT=&quot]ố[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh thành công ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tuân th[FONT=&quot]ủ[/FONT]các b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c sau:
  - Tái khám đúng l[FONT=&quot]ị[/FONT]chh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha sĩ đ[FONT=&quot]ể[/FONT] theo dõi và ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]
  - Tuân theo l[FONT=&quot]ờ[/FONT]id[FONT=&quot]ặ[/FONT]n và s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]nc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] (Cách đeo và th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian thay thun)
  - Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] các thói quen x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mút tay, đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i...
  - Ch[FONT=&quot]ị[/FONT]uđ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng và ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT]khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, đau hay c[FONT=&quot]ộ[/FONT]m trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u
  - Th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngxuyên ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT], m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài hay khâu.
  - Tuân th[FONT=&quot]ủ[/FONT]s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng...

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian và chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh?

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n:Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]đ[FONT=&quot]ể[/FONT] các răng di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n trong kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nan toàn. Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tác, m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]. Các l[FONT=&quot]ầ[/FONT]nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cách nhau vài tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n – vài tháng và th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] kéo dài t[FONT=&quot]ừ[/FONT]6 tháng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 2 năm. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t có th[FONT=&quot]ể[/FONT]kéo dài h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.
  Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
  Chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n: 9.000.000 -12.000.000 VNĐ / hàm
  Ngày nay r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tnhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]imang m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian dài 2-3 năm, thì v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT]ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngm[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lo n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. M[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccài s[FONT=&quot]ứ[/FONT] có màu trong g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng màu răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, nên dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có mang m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài thì ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]nkhó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ra r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nđang ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng.Tùy theotr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p c[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n,bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccài ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha nào là phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
  [​IMG]
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1