Toàn Quốc Chỉnh nha cố định ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi theholiday2011, 13/12/13.

Lượt xem: 191

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cth[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n khi quá trình thay răng đãhoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c răng và khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]tnh[FONT=&quot]ư[/FONT] răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh, chen chúc, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]nchìa, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n sâu, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n chéo, c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n h[FONT=&quot]ở[/FONT], răng xô l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch,răng th[FONT=&quot]ư[/FONT]a, v[FONT=&quot]ẩ[/FONT]u ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c móm. Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha đòi h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ể[/FONT]ubi[FONT=&quot]ế[/FONT]t và k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] năng chuyên bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]tk[FONT=&quot]ế[/FONT], s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và ki[FONT=&quot]ể[/FONT]msoát nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha đ[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]nrăng và x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm vào v[FONT=&quot]ị[/FONT] trí đúng và t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t cân đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i.

  [​IMG]
  T[FONT=&quot]ạ[/FONT]isao c[FONT=&quot]ầ[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha ?
  T[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ề[/FONT]u mong mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n có n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p và đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ngkh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t hàm răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]pkh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh và chen chúc th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch.Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u này không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] làm cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT]sâu răng mà còn d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i. Các v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ề[/FONT] khác có th[FONT=&quot]ể[/FONT] x[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra là mòn men răng b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o l[FONT=&quot]ự[/FONT]c quá t[FONT=&quot]ả[/FONT]i lên x[FONT=&quot]ươ[/FONT]nghàm, làm r[FONT=&quot]ố[/FONT]i lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ngc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p thái d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]nđau kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p, đau đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đau c[FONT=&quot]ổ[/FONT]m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tính. Ngoài vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m kh[FONT=&quot]ả[/FONT]năng ăn nhai, sai kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n còn [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ngđ[FONT=&quot]ế[/FONT]n hô h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p, tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hoàn máu và phát âm.Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u hàm răng kh[FONT=&quot]ấ[/FONT]pkh[FONT=&quot]ể[/FONT]nh, giúp x[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hàm và các c[FONT=&quot]ơ[/FONT] nhai phát tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n đúng. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] sâu răng, viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]ocác ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]c năng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]nhai, th[FONT=&quot]ở[/FONT], phát âm, gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m nguy c[FONT=&quot]ơ[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngrăng


  Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh t[FONT=&quot]ạ[/FONT]iNha khoa Trang Dung
  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]chch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh g[FONT=&quot]ồ[/FONT]mcác b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c:
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c1: L[FONT=&quot]ấ[/FONT]y d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p phim CTconbin
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c2: Nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] phân tích phim và lên k[FONT=&quot]ế[/FONT] ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c3: Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha ( m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài, dây chun…)
  B[FONT=&quot]ướ[/FONT]c4: Theo dõi đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ. B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh nhân đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n g[FONT=&quot]ặ[/FONT]p nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT]đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh.

  Mu[FONT=&quot]ố[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh thành công ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tuân th[FONT=&quot]ủ[/FONT]các b[FONT=&quot]ướ[/FONT]c sau:
  - Tái khám đúng l[FONT=&quot]ị[/FONT]chh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha sĩ đ[FONT=&quot]ể[/FONT] theo dõi và ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT]
  - Tuân theo l[FONT=&quot]ờ[/FONT]id[FONT=&quot]ặ[/FONT]n và s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]nc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] (Cách đeo và th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian thay thun)
  - Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ib[FONT=&quot]ỏ[/FONT] các thói quen x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT]nh[FONT=&quot]ư[/FONT] mút tay, đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i...
  - Ch[FONT=&quot]ị[/FONT]uđ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng và ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n s[FONT=&quot]ự[/FONT]khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u, đau hay c[FONT=&quot]ộ[/FONT]m trong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u
  - Th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngxuyên ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra các khí c[FONT=&quot]ụ[/FONT], m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài hay khâu.
  - Tuân th[FONT=&quot]ủ[/FONT]s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] trong vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, ăn u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng...

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian và chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]nch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh?

  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n:Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]đ[FONT=&quot]ể[/FONT] các răng di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n trong kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i h[FONT=&quot]ạ[/FONT]nan toàn. Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i tác, m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ứ[/FONT]ct[FONT=&quot]ạ[/FONT]p, ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]. Các l[FONT=&quot]ầ[/FONT]nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] cách nhau vài tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n – vài tháng và th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] kéo dài t[FONT=&quot]ừ[/FONT]6 tháng đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 2 năm. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ngh[FONT=&quot]ợ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t có th[FONT=&quot]ể[/FONT]kéo dài h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.
  Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]utr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c cho đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n khi hoàn t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
  Chi phí th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n: 9.000.000 -12.000.000 VNĐ / hàm
  Ngày nay r[FONT=&quot]ấ[/FONT]tnhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]iđ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]imang m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trong m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian dài 2-3 năm, thì v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT]ra đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngm[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lo n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. M[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccài s[FONT=&quot]ứ[/FONT] có màu trong g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng màu răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, nên dù b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có mang m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c cài thì ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i di[FONT=&quot]ệ[/FONT]nkhó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n ra r[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nđang ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng.Tùy theotr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p c[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n,bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ắ[/FONT]ccài ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha nào là phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
  [​IMG]
  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], vui lòng liên hê:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hòan Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1