1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Chỉnh hai răng cửa bị thưa ở đâu tốt

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 24/3/14.

Lượt xem: 121

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Các c[FONT=&quot]ụ[/FONT]ta có câu “Cái răng cái tóc là góc con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i”.Tuy nhiên do y[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT] di truy[FONT=&quot]ề[/FONT]n, hai răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]akhi[FONT=&quot]ế[/FONT]n n[FONT=&quot]ụ[/FONT] c[FONT=&quot]ườ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ab[FONT=&quot]ạ[/FONT]n kém h[FONT=&quot]ấ[/FONT]p d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n và thi[FONT=&quot]ế[/FONT]ut[FONT=&quot]ự[/FONT] tin. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n th[FONT=&quot]ắ[/FONT]c m[FONT=&quot]ắ[/FONT]ckhông bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t làm th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào đ[FONT=&quot]ể[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng th[FONT=&quot]ư[/FONT]a? Chúng ta cùng tìmhi[FONT=&quot]ể[/FONT]u nhé.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT]ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]athông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngpháp sau:

  Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha -ni[FONT=&quot]ề[/FONT]ng răng:
  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha m[FONT=&quot]ấ[/FONT]tkho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 1 năm r[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 1 năm r[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]i,tùy vào m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] răng b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]a.Vì sau khi ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha,không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]a khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]tđi[FONT=&quot]ể[/FONT]m th[FONT=&quot]ư[/FONT]a mà còn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nhl[FONT=&quot]ạ[/FONT]i kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n, nên m[FONT=&quot]ặ[/FONT]cdù b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]a hàm trên, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]iđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha haihàm trên d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i cùng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t lúc đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]uch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n cho phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p.Chi phí cho m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cach[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh nha hai hàm trungbình t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 18 - 24 tri[FONT=&quot]ệ[/FONT]u, tùy vào m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT].

  Ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]:
  Hai răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]as[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mài nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i theo tiêu chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n,sauđóch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] lên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh s[FONT=&quot]ử[/FONT]al[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT].Răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bác sĩ th[FONT=&quot]ự[/FONT]chi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m soát hoàn toàn hình dáng vàmàu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, nên sau khi đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT]ch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT]làm khít đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng h[FONT=&quot]ở[/FONT] hai răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]ab[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.

  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]prăng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cch[FONT=&quot]ụ[/FONT]p răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đóng kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng h[FONT=&quot]ở[/FONT]

  [​IMG]

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] có nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ilo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mm[FONT=&quot]ỹ[/FONT], đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] b[FONT=&quot]ề[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và chi phí khác nhau

  Các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]irăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT]

  Đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m

  B[FONT=&quot]ả[/FONT]nggiá

  B[FONT=&quot]ả[/FONT]ohành

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT]Ceremcoba (M[FONT=&quot]ỹ[/FONT])

  Lõi thép bên trong,bên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT] cemremco3 đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]p kh[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ut[FONT=&quot]ừ[/FONT] M[FONT=&quot]ỹ[/FONT]

  1.000.000 VND

  2 năm

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] titan

  Có s[FONT=&quot]ườ[/FONT]n kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ibên ngoài ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT] cho ta dáng v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên và s[FONT=&quot]ự[/FONT]khít sát t[FONT=&quot]ố[/FONT]t h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n so v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i răng nh[FONT=&quot]ự[/FONT]a

  2.300.000 VND

  3 năm

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] không kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i Emax

  Màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c trong, đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên. Không b[FONT=&quot]ị[/FONT]đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i màu theo th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian, không có ánh xám c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT] c[FONT=&quot]ổ[/FONT]răng. Không gây d[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng, không d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t. D[FONT=&quot]ễ[/FONT]ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u trong môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng

  4.000.000 VND

  5 năm

  Răngs[FONT=&quot]ứ[/FONT] toàn s[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon

  Răng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] Cercon là s[FONT=&quot]ứ[/FONT] kép nên không t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra màu đen [FONT=&quot]ở[/FONT] vi[FONT=&quot]ề[/FONT]nn[FONT=&quot]ướ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT] kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ivà và đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i nó có màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên và sáng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]nso v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]irăng s[FONT=&quot]ứ[/FONT] khác.

  6.000.000 VND

  5 năm


  Hànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT]:
  Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngpháphànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng cho nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ngtr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng h[FONT=&quot]ở[/FONT]gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai răng ít. Hànth[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tái t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o 99% v[FONT=&quot]ẻ[/FONT]th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] cho hai răng c[FONT=&quot]ử[/FONT]a b[FONT=&quot]ị[/FONT] th[FONT=&quot]ư[/FONT]a.
  Tuy nhiên, ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngpháp hànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] có nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m là có th[FONT=&quot]ể[/FONT]b[FONT=&quot]ị[/FONT] bong tróc l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p trám n[FONT=&quot]ế[/FONT]u c[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]iđ[FONT=&quot]ồ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng; màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ngtrám sau t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2 đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 3 năm s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT]s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] không còn gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i màu s[FONT=&quot]ắ[/FONT]cc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a men răng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Lúc này, ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i hàn l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i mi[FONT=&quot]ế[/FONT]ngtrám khác.
  Chi phí c[FONT=&quot]ủ[/FONT]ahànrăng th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] là 400.000đ/răng – 500000đ/răng. Tuy nhiên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ự[/FONT]a ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ngpháp ch[FONT=&quot]ữ[/FONT]a răng phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên đ[FONT=&quot]ế[/FONT]ntr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p phòng khám đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]ccác nha sĩ khám vàt[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n c[FONT=&quot]ụ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT]và chính xác h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoaTrang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o- Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng - Hà n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: (04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o- Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng - Hà n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: (04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Chỉnh răng
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Chuyên cung cấpấm sắc thuốc bắc bát tràng chính hãng 3/6/14
Mua Bán Tổng Hợp Chỉnh nha - Niềng răng có đau không? 14/2/14
Mua Bán Tổng Hợp Nắn chỉnh răng cho trẻ - Khi nào cần? 7/2/14
Mua Bán Tổng Hợp Chỉnh răng thưa như thế nào? 21/1/14
Mua Bán Tổng Hợp Hot girl Kim Trang hát Em Không Đòi Quà "chính chủ" 20/1/14