Toàn Quốc Cách chăm sóc răng miệng cho người ê buốt răng

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 16/1/14.

Lượt xem: 149

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  U[FONT=&quot]ố[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ly trà đá gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tr[FONT=&quot]ư[/FONT]a hè oi b[FONT=&quot]ứ[/FONT]c,húp m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bát n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ph[FONT=&quot]ở[/FONT] gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]amùa đông giá l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, ăn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cây k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o l[FONT=&quot]ạ[/FONT]cgiòn tan tanh tách… Tuy nhiên, ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y m[FONT=&quot]ấ[/FONT]tni[FONT=&quot]ề[/FONT]m vui này c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n, thay vào đó là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tcu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng luôn ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i lo âu và ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u đ[FONT=&quot]ự[/FONT]ng. Sau đây xin chia s[FONT=&quot]ẻ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]icác b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t vài bí quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t giúp b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái t[FONT=&quot]ậ[/FONT]nh[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng

  1. Đánh răngđúng cách b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i lông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m
  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]ttrong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng nguyên nhângây ra hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng là do ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i răng quá m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh, làm mài mòn răng, m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đi l[FONT=&quot]ớ[/FONT]p men b[FONT=&quot]ả[/FONT]ov[FONT=&quot]ệ[/FONT] răng, t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó làm l[FONT=&quot]ộ[/FONT] ngà. Do đó, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n bàn ch[FONT=&quot]ả[/FONT]i lông m[FONT=&quot]ề[/FONT]m dành riêng cho răng nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]y c[FONT=&quot]ả[/FONT]m, đánh răng nh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]nhàng theo s[FONT=&quot]ự[/FONT] h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]anha s[FONT=&quot]ỹ[/FONT].

  [​IMG]

  2. V[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]2-3 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n/ngày
  N[FONT=&quot]ế[/FONT]ukhông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên làm s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng thì b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT]b[FONT=&quot]ị[/FONT] sâu răng và viêm l[FONT=&quot]ợ[/FONT]i, năng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n là viêm nha chu. Sâu răng vànha chu viêm khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n tu[FONT=&quot]ỷ[/FONT] răng d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng b[FONT=&quot]ị[/FONT]kích thích b[FONT=&quot]ở[/FONT]i các th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m nóng, l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh,ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t,dai,c[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng và th[FONT=&quot]ậ[/FONT]m chí c[FONT=&quot]ả[/FONT] không khí, gây ra hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng. Do đó, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng và đi khám nha sĩ đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ là cách t[FONT=&quot]ố[/FONT]t nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT]b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]erăng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.


  3. Dùng kemđánh răng dành riêng chorăng êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t
  Tuy nhiên, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]ttrong nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng cách làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n, ti[FONT=&quot]ệ[/FONT]nl[FONT=&quot]ợ[/FONT]i và nhanh nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t là s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngđúng kem đánh răng dành riêng cho răng nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]yc[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT] kem đánh răng Sensodye... B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT]dàng mua [FONT=&quot]ở[/FONT] các siêu th[FONT=&quot]ị[/FONT], đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i lý..

  [​IMG]

  4. Súc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]chcó nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u fluoride
  Fluoride là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]tch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]tđ[FONT=&quot]ể[/FONT] ng[FONT=&quot]ừ[/FONT]a sâu răng, đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cũng làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ngrăng êbu[FONT=&quot]ố[/FONT]t. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên súc mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]chnày 1 l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n/ngày.

  Tuy nhiên nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]nđ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh rõ tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a mình, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n nha sĩ đ[FONT=&quot]ể[/FONT]đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra và t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n cách gi[FONT=&quot]ả[/FONT]mê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t răng phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p.

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nquý khách vui lòng liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]:

  Nha khoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i - Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i(04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1
Similar Threads: Cách chăm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua Bán Tổng Hợp Cách chăm sóc sau phẫu thuật nâng mũi bọc sụn? 10/6/16
Mua Bán Tổng Hợp Cách chăm sóc sau phẫu thuật mắt để có kết quả tối ưu nhất 10/6/16
Mua Bán Tổng Hợp Cách chăm sóc da vào buổi sáng tốt nhất cho chị em 19/4/16
Mua Bán Tổng Hợp Học lỏm cách chăm sóc da của hoa khôi Hoàng Yến 5/4/16
Mua Bán Tổng Hợp cách chăm sóc răng miện cho người lớn 26/2/16