1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Toàn Quốc Bộ sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà

Thảo luận trong 'Mua Bán Tổng Hợp' bắt đầu bởi theholiday2011, 6/1/14.

Lượt xem: 138

 1. theholiday2011

  theholiday2011 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  1/12/13
  Bài viết:
  142
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng là ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] và nhanh chóng mang l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ự[/FONT]th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m m[FONT=&quot]ỹ[/FONT] toàn di[FONT=&quot]ệ[/FONT]n cho hàm răng và khuôn m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t. Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cáp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ả[/FONT]i [FONT=&quot]ở[/FONT]nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c trên th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i và hoàn toàn vô h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i,không làm h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i men răng cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] không gây [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng trên s[FONT=&quot]ứ[/FONT]ckh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e toàn thân nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i d[FONT=&quot]ướ[/FONT]is[FONT=&quot]ự[/FONT] theo dõi và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]aBác s[FONT=&quot]ỹ[/FONT] chuyên khoa.
  Đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]inha khoa TrangDung, tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]ctiên Bác sĩ nha khoas[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra t[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng quát v[FONT=&quot]ề[/FONT]tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]u và răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. N[FONT=&quot]ế[/FONT]uphát hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n có quá nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t,m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng bám trên m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t, k[FONT=&quot]ẽ[/FONT] răng… Bác sĩ có th[FONT=&quot]ể[/FONT]s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ngh[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]nl[FONT=&quot]ấ[/FONT]y cao răng, m[FONT=&quot]ả[/FONT]ng bám… tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n hành t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng nh[FONT=&quot]ằ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT]vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa.
  Sau đó, l[FONT=&quot]ấ[/FONT]yd[FONT=&quot]ấ[/FONT]u và d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u g[FONT=&quot]ử[/FONT]i vào labo làm mángt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng cá nhân riêng cho m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i d[FONT=&quot]ự[/FONT]atrên d[FONT=&quot]ấ[/FONT]u đã l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y. T[FONT=&quot]ạ[/FONT]inha khoa Trang Dung, máng t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]ytr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răngđ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT]riêng cho t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng cá nhânluôn t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o s[FONT=&quot]ự[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] ch[FONT=&quot]ị[/FONT]uvà tho[FONT=&quot]ả[/FONT]i mái t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa.Máng t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm t[FONT=&quot]ừ[/FONT] plastic trong su[FONT=&quot]ố[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng và m[FONT=&quot]ề[/FONT]m,ph[FONT=&quot]ủ[/FONT] khít hai m[FONT=&quot]ẫ[/FONT]u hàm răng, máng có nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m v[FONT=&quot]ụ[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ađ[FONT=&quot]ể[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c luôn ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i răng trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian deo máng trong mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng.
  Ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ptheo b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c nha sĩ h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ngd[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n cách s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ngmángt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng k[FONT=&quot]ỹ[/FONT] l[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT]:Cho thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y vào máng, cách mang máng t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y và x[FONT=&quot]ử[/FONT] lí nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ổ[/FONT] bi[FONT=&quot]ế[/FONT]ntrong khit[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng
  [​IMG]
  * Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igian mangmángt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y trong baolâu?
  Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]igianmángt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] tùy thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c vào m[FONT=&quot]ứ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]mong mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ề[/FONT]màu răng cũng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]adung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]irăng b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n. M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i khác nhau s[FONT=&quot]ẽ[/FONT]có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i giant[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng khác nhau. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng,b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] mang mángcóthu[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng [FONT=&quot]ở[/FONT]nhà m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 1 t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 2 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]và trong kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 7 t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i 10 ngày đ[FONT=&quot]ố[/FONT]iv[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ca s[FONT=&quot]ậ[/FONT]m màu trung bình.
  * Lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]ithu[FONT=&quot]ố[/FONT]c nào t[FONT=&quot]ố[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT]t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng?
  Opalescence là s[FONT=&quot]ả[/FONT]nph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng n[FONT=&quot]ổ[/FONT]iti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng có xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t x[FONT=&quot]ứ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT]USA đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c đa s[FONT=&quot]ố[/FONT] các nha sĩ trên toàn th[FONT=&quot]ế[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng rãi vì nó không bào mòn răng,và gây h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho c[FONT=&quot]ơ[/FONT] th[FONT=&quot]ể[/FONT].

  [​IMG]

  Đây là s[FONT=&quot]ả[/FONT]nph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]utiên đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]nc[FONT=&quot]ủ[/FONT]a hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p h[FONT=&quot]ộ[/FONT]inha khoa Hoa Kỳ(ADA) v[FONT=&quot]ề[/FONT] s[FONT=&quot]ự[/FONT] an toàn và tính hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]as[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m. Là s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]mliên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n“5 sao” c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a t[FONT=&quot]ạ[/FONT]p chínha khoa n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng - Reality.
  Có ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]athành ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u20% + Fluor Nitrat Natri trong công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c,giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ạ[/FONT]y c[FONT=&quot]ả[/FONT]m (ê bu[FONT=&quot]ố[/FONT]t)t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa do s[FONT=&quot]ự[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ướ[/FONT]ctrong quá trình t[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng & s[FONT=&quot]ự[/FONT] tr[FONT=&quot]ả[/FONT] màu saut[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng.
  T[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng răng v[FONT=&quot]ớ[/FONT]iOpalescence duy trì đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]cđ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng lâu dài trong nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u năm.
  Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] nh[FONT=&quot]ớ[/FONT]t cao, có tính dính vào khayvà răng nên không b[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y ra ngoài khay, không gây khóch[FONT=&quot]ị[/FONT]u.
  K[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] rõ r[FONT=&quot]ệ[/FONT]t, nhanh chóng ngay trong vòng vài ngày.
  L[FONT=&quot]ư[/FONT]u ý:C[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c vào ngăn mát t[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh khi không s[FONT=&quot]ử[/FONT]d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng.
  Nên mangmángt[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y vào ban đêmsau khi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh răng mi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ng xong, tra thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u vào m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]irăng trên khay 1 l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a đ[FONT=&quot]ủ[/FONT].Th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian đeo t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2-3 gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]ingày và ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] đeo t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 3-5 ngày. S[FONT=&quot]ẽ[/FONT] giúp cho hàm răng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ngsáng lâu b[FONT=&quot]ề[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ẹ[/FONT]p h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n,mà không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i b[FONT=&quot]ậ[/FONT]n tâm vì răng tôi b[FONT=&quot]ị[/FONT] nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m màu.
  VIDEO h[FONT=&quot]ươ[/FONT]́ng dẫn mang khaytâ[FONT=&quot]̉[/FONT]y trắng răng

  Đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c t[FONT=&quot]ư[/FONT] v[FONT=&quot]ấ[/FONT]nd[FONT=&quot]ị[/FONT]ch v[FONT=&quot]ụ[/FONT], quý khách vui lòng liên hê:

  Nhakhoa Trang Dung

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 1: 3K Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i:(04) 39711023

  C[FONT=&quot]ơ[/FONT] s[FONT=&quot]ở[/FONT] 2: 3B Tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]n H[FONT=&quot]ư[/FONT]ng Đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]o,Hai Bà Tr[FONT=&quot]ư[/FONT]ng, Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i – Đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]ntho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 04) 39721784

  Email: info@nhakhoatrangdung.com.vn

  Web:http://nhakhoatrangdung.com.vn

  YM: nhakhoatrangdung1