1. Xin lưu Ý! Các thành viên vui lòng kiểm tra lại bài trùng lặp của mình và xóa chúng ngay khi đó. (Mỗi thành viên hãy dành 5 phút thời gian của mình để kiểm tra lại các lỗi đăng bài trùng lặp trước đây và xóa chúng khỏi diễn đàn). BQT xin được gửi lời cám ơn trân thành tới các thành viên!

Bệnh hôi nách và cách chẩn đoán | trihoinach.vn

Thảo luận trong 'Thời Trang-Làm Đẹp' bắt đầu bởi binhpham1, 26/7/13.

Lượt xem: 371

 1. binhpham1

  binhpham1 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  28/5/13
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> B[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi nách tuy không [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i gây tâm lý m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c c[FONT=&quot]ả[/FONT]m, t[FONT=&quot]ự[/FONT] ti cho ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh. Do v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n đoán và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh là h[FONT=&quot]ế[/FONT]t s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng.

  >> Benh hoi nach
  >> Chua benh hoi nach


  Ch[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n đoán ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng hôi nách nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào?
  N[FONT=&quot]ế[/FONT]u b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nghi ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] b[FONT=&quot]ả[/FONT]n thân m[FONT=&quot]ắ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng này thì nên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i trong gia đình có ai b[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng hôi nách hay không, b[FONT=&quot]ở[/FONT]i theo nghiên c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u lâm sàng thì hôi nách có tính b[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m sinh.

  Quan sát d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t vùng lông nách
  [FONT=&quot]Ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng hôi nách thì ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ra nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] vùng da d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i cánh tay, m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t ra dính b[FONT=&quot]ế[/FONT]t, nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, trên lông nách có th[FONT=&quot]ể[/FONT] th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y có ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch màu tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng k[FONT=&quot]ế[/FONT]t dính vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y khi m[FONT=&quot]ặ[/FONT]c áo th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ị[/FONT] [FONT=&quot]ố[/FONT] vàng vùng nách và có mùi r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t khó ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u.Xem ráy tai có tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m [FONT=&quot]ướ[/FONT]t hay có d[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng b[FONT=&quot]ộ[/FONT]t [FONT=&quot]Ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ị[/FONT] hôi nách đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có bi[FONT=&quot]ể[/FONT]u hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n là ráy tai [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m [FONT=&quot]ướ[/FONT]t tuy nhiên không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i c[FONT=&quot]ứ[/FONT] ai có ráy tai [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m thì đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u b[FONT=&quot]ị[/FONT] hôi nách, [FONT=&quot]ở[/FONT] ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i da d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thì r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u [FONT=&quot]ở[/FONT] vùng tai ngoài d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tình tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng ráy tai [FONT=&quot]ẩ[/FONT]m [FONT=&quot]ướ[/FONT]t.

  Bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n pháp phòng tránh b[FONT=&quot]ệ[/FONT]nh hôi nách hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT]
  - Chú ý v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh cá nhân: th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh cá nhân s[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ẽ[/FONT], chú ý thay đ[FONT=&quot]ổ[/FONT]i qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên.
  - Gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] cho da luôn khô, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t là [FONT=&quot]ở[/FONT] nách và các khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p giáp nách nh[FONT=&quot]ư[/FONT] ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c.
  - M[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày nên dùng xà bông v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh vài l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n, đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nam gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nên th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]o lông nách, [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT] gi[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nên nh[FONT=&quot]ổ[/FONT] th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tránh s[FONT=&quot]ự[/FONT] t[FONT=&quot]ồ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a vi khu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n.
  - Không nên s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng các th[FONT=&quot]ự[/FONT]c ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m kích thích cao, đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t không nên hút thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c và u[FONT=&quot]ố[/FONT]ng r[FONT=&quot]ượ[/FONT]u bia.

  Hút b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i soi tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi – Cách tr[FONT=&quot]ị[/FONT] hôi nách vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n
  Hút b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] n[FONT=&quot]ộ[/FONT]i soi tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n hôi nách là ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ị[/FONT] tiên ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nay, lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] hoàn toàn h[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u, đem l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i k[FONT=&quot]ế[/FONT]t qu[FONT=&quot]ả[/FONT] vĩnh vi[FONT=&quot]ễ[/FONT]n, h[FONT=&quot]ạ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ế[/FONT] t[FONT=&quot]ổ[/FONT]n th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, không bi[FONT=&quot]ế[/FONT]n ch[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng, không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i s[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o. D[FONT=&quot]ự[/FONT]a vào s[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] phân b[FONT=&quot]ố[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi, bác sĩ s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] r[FONT=&quot]ạ[/FONT]ch m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] vùng nách, sau đó dùng d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ụ[/FONT] đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] hút b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n m[FONT=&quot]ồ[/FONT] hôi k[FONT=&quot]ế[/FONT]t h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p hút b[FONT=&quot]ỏ[/FONT] m[FONT=&quot]ỡ[/FONT] th[FONT=&quot]ừ[/FONT]a vùng nách.

  Th[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m M[FONT=&quot]ỹ[/FONT] Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n Kangnam
  Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT]: 39 Quang Trung – Qu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n Hoàn Ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m – Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i
  Tel: 04.62.55.99.77 – Mobile: 0968.999.777
  Website: http://thammyvien.org

  Bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c s[FONT=&quot]ư[/FONT]u t[FONT=&quot]ầ[/FONT]m t[FONT=&quot]ừ[/FONT] ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n: http://trihoinach.vn (B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nào copy bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] ghi rõ ngu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n nhé.)
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
 2. tthoa12

  tthoa12 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/7/13
  Bài viết:
  46
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Kiên Giang
 3. tthoa12

  tthoa12 Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/7/13
  Bài viết:
  46
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  0
  Nơi ở:
  Kiên Giang
Similar Threads: Bệnh hôi
Diễn đàn Tiêu đề Date
Thời Trang-Làm Đẹp Biểu hiện đầu của bệnh viêm phổi là Cảm cúm 18/1/17
Thời Trang-Làm Đẹp Bệnh huyết áp trong thời gian thai kì kiêng ăn gì 4/1/17
Thời Trang-Làm Đẹp Hậu quả nguy hiểm của hội chứng bệnh trĩ nội cần phải chu đáo 29/11/16
Thời Trang-Làm Đẹp Không chữa khỏi được bệnh lậu đúng không 25/10/16
Thời Trang-Làm Đẹp Vỏ bưởi chữa bệnh hôi nách tận gốc 16/6/16