Hà Nội 9 Cách Phát Âm Chuẩn Trong Tiếng Hàn

Thảo luận trong 'Linh Tinh' bắt đầu bởi nuccetien, 20/2/16.

Lượt xem: 57

 1. nuccetien

  nuccetien Thành Viên Mới

  Tham gia:
  20/1/16
  Bài viết:
  12
  Được thích:
  0
  Tín dụng:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nguồn tham khảo học tiếng Hàn giao tiếp phát chuẩn : http://daytienghan.edu.vn/  I. Nối Âm (연음화):

  1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

  받침 + 모음

  예 : 발음 [바름] /ba-reum/ 책을 [채글] /chae- geul/

  이름이 [이르미] /i-reu-mi/ 도서관에 [도서과네] /do- seo- kwa- ne


  [​IMG]

  2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

  겹 받침+모음

  예 : 읽어요 [일거요] /il-geo-yo/ 앉으세요 [안즈세요] /an- jeu-se- yo/

  II. Trọng Âm Hóa (경음화):

  Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết thứ hai đọc thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

  예 : 식당 [식땅] /shik- ttang/ 문법 [문뻡] /mun- bbeop/

  살집 [살찝] /san-jjip/ 듣고 [듣꼬] /deut- kko/

  [​IMG]


  III. Biến Âm (자음 동화 – Phụ âm đồng hóa):

  1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ đọc thành ㅇ :

  받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇ

  예 : 한국 말 [한궁말] /Han- gung- mal/ 작년 [장년] /jang- nyeon/

  2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄷ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ-> đuôi chữ đọc thành ㄴ :

  받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴ

  예 : 믿는다 [민는다] /min- neun-da/

  3. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄴ-> đuôi chữ đọc thành ㅁ :

  받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁ

  예 : 얼마입니까 ? [얼마 임니까] /eol- ma- im- ni- kka/

  4. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ, ㅁâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

  받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴ

  예 : 종로 [종노] /jong-no/ 음력 [음녁] /eum- nyek/

  5. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ :

  받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴ

  예 : 국립 [궁닙] /gung-nip/ 수업료 [수엄뇨] /su- eom- nyo/

  IV. Nhũ Âm Hóa (유음화):

  Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ-> đọc thành ㄹ :

  받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ

  예 : 몰라요 [몰라요] /mol-la-yo/ 연락 [열락] /yeol- lak/

  V. Âm Vòm Hóa (구개 음화):

  Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄷ, ㅌâm tiết thứ hai có nguyên âm ㅣ(이) -> âm nối đọc thành ㅈ,ㅊ :

  받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊ

  예 : 같이 [가치] / ga-chi / 닫히다 [다치다] /da-chi-da/

  해돋이 [해도지] /hae-do-ji/

  VI. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ‘ 탈락):

  Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm ㅇ (이응) -> không đọc ㅎ :

  받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락

  예 : 좋아하다 [조아하다] /jo-a-ha-da / 많이 [마니] /ma- ni/

  VII. Âm Bật Hơi Hóa (격음화):

  1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ, ㄷ, âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㅎ -> âm tiết thứ hai đọc thành ㅋ,ㅌ:

  받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋ

  예 : 축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da /

  2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄱ, ㄷ -> âm tiết thứ hai đọc thành ㅋ,ㅌ :

  받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋ

  예 : 축하하다 [추카하다] /chu-k’a-ha-da / 까맣다 [까마타] /kka-ma- t’a/

  VIII. Cách Đọc “의” (‘의‘ 발음):

  1. Nguyên âm “의” bắt đầu âm tiết thứ nhất -> đọc thành 의 /eui/:

  예 : 의사 [의사] /eui-sa / 의자 [의자] /eui- ja/

  2. Nguyên âm “의” nằm ở vị trí âm tiết thứ hai -> đọc thành 이 /i/ :

  예 : 주의 [주이] /ju- I / 동의 [동이] /dong – i/

  3. Trợ từ sở hữu “의” -> đọc thành 에 /e/ :

  예 : 아버지의 모자 [아버지에 모자] /a- beo-ji-e- mo-ja /

  IX. Nhấn Trọng Âm:

  Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi nguyên âm (không có 받침); âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai

  예 : 아까 /a- kka / 오빠 /o-ppa/

  예쁘다 /ye-ppeu- da/ 아빠 /a-ppa/

  Click để xem tiếp các tin khác cùng chuyên mục học phát âm chuẩn tiếng hàn nhé các bạn http://daytienghan.edu.vn/cach-noi-tieng-han-chuan.html

  Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ

  TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
  Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Email: nhatngusofl@gmail.com
  Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88