1. code hình ảnh chạy ngang màn hình :

HTML Code:
<marquee direction="right" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">link ảnh</marquee>

Chỗ "link ảnh" bạn thay " <img border="0" src="link ảnh">"


Nếu bạn muốn khi click chuột vào images , đến địa chỉ website nào đó .có thể thay đoạn "link ảnh" bằng link này:
HTML Code:
<a href="http://1hot.vn"> <img src="http://nhac.1hot.vn/images/logoleft.gif" width="130" height="60" /></a>
Trong đó : http://1hot.vn là địa chỉ cần trỏ đến còn : http://nhac.1hot.vn/images/logoleft.gif là địa chỉ hình ảnh bạn muốn hiển thị.
Nếu bạn muốn images chạy từ phải ->trái.Bạn có thể thay "right" thành"left"
Demo:
Diễn đàn chợ thương mại tổng hợp CTM

2. code hình ảnh chạy lên xuống:

HTML Code:
 <span style="font-weight:bold;" >LIÊN KẾT LOGO</span> 
 
 <marquee behavior="alternate" direction="up" bgcolor="white" scrollamount="3" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();"> 
 CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CTM! <a href="http://chothuongmai.vn"> <img src="http://chothuongmai.vn/@forum/images/logo/banner-text%20copy.png" width="170" height="80" /></a> <span style="font-weight:bold;">chợ thương mại</span> 
 <a href='http://chothuongmai.vn'><img border="0" src="http://chothuongmai.vn/@forum/images/logo/banner-text%20copy.png" height="80" width="170" alt="Diễn đàn chợ thương mại tổng hợp " title="Diễn đàn chợ thương mại tổng hợp " /></a> 
 <a  href='http://chothuongmai.vn/@forum'><img border="0" src="http://chothuongmai.vn/@forum/images/logo/banner-text%20copy.png" height="80" width="170" alt="" title="CTM" /></a> 
 <a href='http://chothuongmai.vn'><img border="0" src="http://chothuongmai.vn/@forum/images/logo/banner-text%20copy.png" height="80" width="170" alt="CTM " title="CTM " /></a> 
 <a  href='http://chothuongmai.vn'><img border="0" src="http://chothuongmai.vn/@forum/images/logo/banner-text%20copy.png" height="80" width="170" alt="" title="CTM" /></a> 
 <a href='http://picat.dieukhien.net'><img border="0" src="http://picat.dieukhien.net/images/Contents%20picture/DSC02306-1.JPG" height="80" width="170" alt="Picat " title="Thầy Tuấn Anh" /></a> <a href='http://vnplc.tk'><img border="0" src="http://vnplc.freevnn.com/images/stories/fruit/tt5.png" height="80" width="170" alt="VNPLC " title="Thầy Huy KMT " /></a> 
 <a href="http://k44dktd.tk/"> <img  src="http://4.bp.blogspot.com/-CFoLyaGZzGM/T689x7EHaiI/AAAAAAAAE4I/DHwNZnjvde0/s1600/k44dktd.jpg" width="170" height="80" /></a> CHÚC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ!
3. Code chữ chạy:
1/ Chữ chạy từ phải qua trái :

Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!

<marquee direction="Right"> <font size=6 > Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! </font></marquee>

2/ Chữ chạy từ trái qua phải :

Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!
<marquee direction="left"> <font size=6 color=Red> Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! </font></marquee>

3/Chữ chạy loăng quăng trong màn hình :

Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! <
<marquee behavior="alternate"> <font size=6 color=blue> Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! < </font></marquee>

4/Chữ chạy lên :
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!

<marquee direction=up> <font size=6 color=blue> Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! < </marquee>

5/Chữ chạy xuống :
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!
<marquee direction=down> <font size=6 color=blue> Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ! < </marquee>


4. Code link xổ xuống:

HTML Code:
<h3>Liên kết Website</h3>


            <div class="ja-box-ct">


      <script type="text/javascript"> 
  function openpage(link)
  {
  if (link!="!")
    window.open(link);
  return false;
  }
   </script>   <form method="get" action="">     <select name="Select" onchange="openpage(this.options[this.selectedIndex].value);this.options[0].selected=true"><option value="!" />Chọn liên kết <option value="http://1hot.vn" />Trang chủ TNUT <option value="http://fee.1hot.vn" />Khoa Điện tử<option value="http://nktrinh.blogspot.com" />Administrator<option value="http://dkmh.1hot.vn" />Đăng ký Môn học <option value="http://dangkytn.1hot.vn" />Đăng ký Thí nghiệm <option value="http://daotao.1hot.vn" />Phòng Đào tạo <option value="http://lib.1hot.vn/main/" />Gia hạn sách-Thư viện<option value="http://thinghiem.1hot.vn/" />Trung tâm Thí nghiệm <option value="http://1hot.vn/thucnghiem" />Trung tâm Thực nghiệm<option value="http://Aso.com.vn" />Aso Company<option value="http://automation.net.vn" />Automation<option value="http://tienganh123.com/" />Tiếng anh123<option value="http://hanhtrinhxanh.vn" />Tổ Chức HĐXH HTX<option value="http://k44kdt.1hot.vn/" />K44Kĩ thuật điện tử<option value="http://thcn.tk" />K44Kĩ Thuật Máy Tính

<option value="http://www.webdien.com/" />Webdien<option value="http://lopngoaingu.com/" />Lớp ngoại ngữ <option value="http://hocdelam.org/" />Tự học lapview <option value="http://laptrinh.tv/" />Tự học lập trình<option value="http://langmaster.edu.vn/club/langmaster.php" />Langmaster<option value="http://jsfiddle.net/" />Kiểm tra code </select></form>       </div>
5. Code tin tức có hình nền nữa:</div>

HTML Code:
<center style="margin-bottom:25px"><font size=5color=red><bold>Tin mới</bold></font> </center><hr /><style type="text/css">#itechconnect{margin:0; padding: 0;width:100%;height:230px; overflow: auto; background:url(https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQRqWWoHFmTNRimhuBb-ZhGcNKn8A4uGaPzsMEAGPdWO2yVuqnMdg) no-repeat bottom right;font-family: "arial";}#itechconnect p {margin:0; padding:2px 10px}.favicon {width:16px; height:16px; margin-right:5px}.connect {width:48px; height:48px; margin:5px 10px -15px 0}</style><div id="itechconnect">

<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewtopic.php?f=105&t=189&p=493&sid=82d0d9d8e4e9676de673d831f1c07ef4#p493"><font size= 4 color="Indigo"> Bạn Muốn Mua Linh Kiện Điện Tử => click</font></a><hr />

<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewtopic.php?f=19&t=181&p=486#p486"><font size= 4 color="red">Mẫu Áo Đồng Phục Lớp</font></a><hr />

<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewforum.php?f=105"><font size= 4 color="red">Đồ Án Môn Học</font></a><hr />  <img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewforum.php?f=97"><font size= 4 color="red">Các Môn Học Kỳ 8</font></a><hr /><img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewforum.php?f=104"><font size= 4 color="red">Thực Tập Xưởng</font></a><hr />

<img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewtopic.php?f=43&t=36"><font size= 4 color="red">Mỗi Ngày 10 Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành</font></a><hr />

  <img src="http://img.skitch.com/20120214-8crgt86ak1fqbp9sskb67t3n3m.gif" border="0" /><a href="http://nhac.1hot.vn/viewtopic.php?f=94&t=101&p=205#p205"><font size= 4 color="magenta">Phần Mềm Proteus,Keilc</font></a></span><hr /></div></tr><br /><br />

View more random threads: